Av ROY VEGA

I den tyske avisen Frankfurter-Rundschau, 6. januar, peker den svensk-iranske journalisten og forskeren Haideh Daraghi på et voksende fenomen i dagens Iran: Folke-journalistikk.

Dette utviklet seg umiddelbart etter at profesjonell journalistikk i realiteten ble forbudt i Iran, samtidig som utenlandske reportere ble utvist. Gjennom denne nye ”folkejournalistikken” kommer en jevn strøm av viktige meldinger, med tekst og bilder fra dagens Iran som de store nyhetsbyråene ikke evner å fange opp. Konkret viser Daragahi til flere episoder med relativt tøffe scener, hvor personer som nylig er hengt av regimets utsendinger raskt blir skjært ned fra tauene de nylig er hengte i. En slik episode fant sted i den iranske byen Sirjan nylig. Sikkerhetsstyrkene som har gjennomført hengningen blir drevet momentant tilbake av organiserte opprørere som nå opptrer i samlet tropp, med lange stenger, og som virker stadig mer målrettede og selvsikre. Det avdekkes i email og ikke minst på YouTube, hvor det nå er snakk om minutter fra dramatiske begivenheter finner sted ute i distriktene i Iran, til millioner av internettbrukere kan snappe det opp.

Haideh Daraghi peker på flere svakheter i vestlige medier dekning av dagens Iran: For mye fokus på makten isolert sett, hvor Iran-regimet med sin ekstreme kontroll i alle sammenhenger uvilkårlig farger nyhets- og aktualitetsrapportene som kommer ut. Men den spesielle, sterkt desentraliserte, nettverksbaserte informasjons-virksomheten som nå har blitt til en viktig del av selve motstandskampen, har blitt til et stadig mer toneangivende politisk redskap for å avsløre de utallige overgrepene mot opposisjonelle, og ikke minst den massive kvinneundertrykkelsen i dette utarmede landet.

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?em_cnt=2187368&em_cnt_page=1