Brann i det jødiske kapellet i Malmø og forsøk på det samme mot synagogen i Helsingborg: hatkriminalitet mot jøder øker i frekvens i Skåne. 76 anmeldelser hittil i år, er mange. Likevel legger SVT an en lakonisk stil. Det er som om de ikke registrerer hva de selv melder: det blir ikke levelig for jøder i Skåne-regionen.

Vi snakker Sverige, et nordisk sosialdemokrati, anno 2009. Det er for ubehagelig å ta inn.

I januari i år brann judiska kapellet i Malmö och synagogan i Helsingborg blev utsatt för attentat.

Det här är ett par av de antisemitiska hatbrott som anmälts till Skånepolisen i år. Sammanlagt har 76 antisemitiska anmälningar kommit in i år och det är mer än en fördubbling jämfört med hela 2008.

Det visar statistik från Skånepolisen och Judiska församlingen som tidningen Metro rapporterar om.

Värst var läget under Israels konflikt i Gaza och under bråken i samband med Davis Cup-matchen i Malmö. Men trots att det har gått en tid sen de händelserna så består hotbilden mot judar i Skåne.

Judiska kapellet i Malmö är nu återinvigt men enligt församlingens säkerhetsavdelning består hotbilden mot medlemmarna.

– Människor är försiktiga med att gå med judisk huvudbonad tll exempel för att de är rädda för att bli attackerade, sade Jehoshua Kaufman, Judiska församlingen, till Sydnytt i oktober.

Allt fler hatbrott mot judar i Skåne

To videoer fra SVT

To muslimske gutter tvang Samuel til å erkjenne at han var fra Israel. Da begynte mishandlingen. Han bor i Malmø, og nå frykter han for sin sikkerhet. Han anmeldte mishandlingen, men har senere sett gutten på byen. Nå frykter han at de sprer kunnskapen om at han er israeler og at han ikke er trygg noe sted.

Daniel har arbeidet i det jødiske gravkapellet i Malmø i 20 år. I januar ble kapellet påtent. Han føler seg truet og våger ikke vise ansiktet på Tv.

I begge klippene uttaler politiet seg. De bekrefter et farligere «hotbild», men viser til situasjonen i Israel/Palestina som forklaring. Det virker ikke som de vil ta inn over seg at antisemittismen går langt dypere.