La Stampa skriver at italiensk finanspoliti i samarbeid med fransk, østerriksk, sveitsisk, spansk, engelsk og algirsk antiterrorpoliti, grytidlig i dag morges varetektsfenglset 17 algirere i og utenfor Italia, mistenkt for produksjon av falske pass til bruk for terrorister. Arrestasjonene fant sted på initiativ fra påtalemyndigheten i Milano, som siden 2007 har koordinert italiensk finanspolitis etterforskning av gruppen, som hadde hovedbase i Italia med forgreninger internasjonalt. Flere av gruppens medlemmer var allerede identifsert som terrorister på FNs lister over slike. Italias innenriksminister Maroni, som er øverste sjef for politiet, sier seg tilfreds med at en såpass viktig terrorcelle er blitt sprengt, men uttrykker samtidig bekymring over omfanget av denne og andres aktiviteter i Milano-området.