Nytt

Hashemi Rafsanjani, den mektige leder av Ekspertrådet, vil ha et krisemøte i den hellige byen Qom. Ekspertrådet, som har 86 medlemmer, har myndighet til å avsette Den øverste leder.

Iran befinner seg i en autoritetskrise, og det er nøvendig å gripe inn for å finne løsninger som establishment kan leve med. Mye tyder på at Ali Khameneis dager kan være talte.

Rafsanjani sendte ute en melding på vegne av Ekspertrådet torsdag der han gratulerer med en rekordstor valgdeltakelse på 85 prosent. Men han sier ikke noe om resultatet. Det er påfallende.

Cracks in the mullahcracy are now becoming visible. As Rooyeh has reported, Rafsanjani, the head of the Council of Experts (86 top clerics, no women) has called for an emergency council meeting in Qom. This is supremely crucial. The future of Khamenei – which means the future of the foundations of the Islamic Republic itself – is to be discussed in full.

Most, if not the whole current drama, is about his succession. Rafsanjani, as chairman, can not only steer the votes but install his own candidate as supreme leader. The Ahmadinejad faction’s candidate is apocalyptic, Mahdist, Ayatollah Mesbah Yazdi, who is also a member of the Council of Experts. A showdown is inevitable.

Men bare det å innkalle til et slikt møte gir opposisjonen blod på tann. Det kan være den krever at Den Øverste Leder og Vokterrådet avskaffes. Hvor lydhør vil Ekspertrådet være for slike krav?

Divine assessment vs people power