Kommentar

Iranske reformistpartier sluttet søndag opp om Akbar Hashemi Rafsanjanis kandidatur, som det minste av to onder. Alernativene, Rafsanjani eller Ahmadi-Nejad, er som mellom pest og kolera. De margstjeler opposisjonen.

Først blir de lurt til å stemme. Så blir de snytt for resultatet. Og så skal de måtte mobilisere for en rev av en politiker, som er blitt styrtrik. Rafsanjani-familien eier både et flyselskap og store deler av den verdifulle pistasj-eksporten.

Avskyen for Rafsanjani er stå stor at AFP faktisk fant en ikke ubetydelig oppslutning om Ahmadi-Nejad på Teheran-universitetet. Visse studenter fant ham mer ærlig og oppriktig enn Rafsanjani, som de mener ikke har noe nytt å by på.

Men de fleste studentene ville likevel stemme for Rafsanjani. De frykter følgene hvis Ahmadi-Njead vinner. Etter at han ble borgermester i Teheran, gjorde han flere kulturbygg om til religiøse sentra. Ahmadi-Nejad ønsker å reversere flere av de små sosiale frihetene iranerne får lov til i hverdagen.

Begge kandidater har blod på hendene: Rafsanjani tillegges ansvaret for dødsskvadronene som likviderte opposisjonelle på 90-tallet. Ahmadi-Njead tilhører den fanatiske, rene ideologiske retningen. Det var tilhengere av hans kurs som gikk løs på opposisjonen under flere valgmøter.

Ahmadi-Njead liker å fremstå som ærlig og beskjeden. Men ifølge opposisjonen har basji-militsen gjennomført en storstilt valgmanipulasjon på hans vegne.

The 2_kommentar reformist candidate, Mostafa Moin, also had a disappointed showing and his camp said they had also noted irregularities.

His spokeswoman, Elaheh Koulai, told a news conference that 300,000 members of Islamist militias had taken part in an operation to influence the vote, which she said had cost 140 billion rials (15.5 million dollars).

She said the operation was aimed at making sure one candidate emerged triumphant in the election and was controlled by the unelected Guardians Council. She did not give further details.

«Take seriously the danger of fascism,» Moin said in a statement. «Such creeping and complex attempts will eventually lead to militarism, authoritarianism as well as social and political suffocation in the country.»

Prior to the election, some reformist government officials had warned mysteriously of a plan by some elements in the Iranian military to interfere in the polls, but gave no details.(afp)

Den øverste leder, Ali Khamenei, og resten av ledelsen har gjort et stort nummer av at over 60 prosent stemte. De siterer det som bevis på at president George Bush tok feil da han stemplet valget som udemokratisk. Condoleezza Rice forsvarte synspunktet søndag.

«Any election in which thousands of people are disqualified by fiat and in which women are disqualified as a class barely deserves to be given that title, particularly in a place that several years ago seemed to be moving in a different direction,» Rice said on «Fox News Sunday.»