Nytt

Et flertall av danskene ønsker ikke å gi opphold til irakerne som motsetter seg hjemsendelse, viser en meningsmåling.

Det er en dårlig idé at give opholdstilladelse i Danmark til de afviste irakiske asylansøgere. Det mener 56,3 procent af danskerne, mens kun 23,3 procent er villige til at lade irakerne blive. Det viser en ny meningsmåling af A&B Analyse foretaget for Altinget.dk.

Massiv VKO modstand
Målingens undertal viser, at der er massiv modstand mod at fravige reglerne til fordel for de afviste asylansøgere blandt vælgere fra VKO. Ikke overraskende er kun 2 procent af Dansk Folkepartis vælgere indstillet på at give irakerne ophold, mens 92 procent er imod. Mere bemærkelsesværdigt er det, at modstanden ligeledes er så massiv blandt Venstres og Konservatives vælgere, hvor kun henholdsvis 12,4 og 10,8 procent vil give ophold til til afviste asylansøgere.

Blandt Socialdemokraterne er de fleste vælgere også imod ophold til irakerne, men her er vandene mere delte. Også SF-vælgerne er delte på spørgsmålet, men her er der et lille flertal til fordel for irakerne, hvoraf en pæn har søgt tilflugt i Brorsons Kirke.

R og EL skiller sig ud
Som ved en række spørgsmål vedrørende rets-og udlændingepolitik skiller vælgerne fra Radikale og Enhedslisten sig også ud her.

I begge partier er der klare flertal, der vil give ophold til irakerne, blandt radikale vælgere 57,1 procent mod 23,8 – og blandt Enhedslistens vælgere er hele 75 procent for ophold til irakerne, mens kun 10 procent er imod.

Men Radikale og Enhedslisten har så få vælgere, at de ikke kan forrykke det samlede billede af et nej til de afviste asylansøgere. Målingen fra A&B Analyse er baseret på 1244 repræsentativt udvalgte svarpersoner.

Danskerne imod ophold til afviste irakere