Nytt

Rundt halvparten av danskene forbinder Dansk Folkeparti med danskhet. Dvs. at rundt en tredel av sentrum-venstre velgerne synes Dansk Folkeparti inkarnerer danskhet. Bare 15 prosent tenker på Sosialdemokratene.

Pia Kjærsgaard har patent på danskheden – hele 48,1 procent af vælgerne peger på Dansk Folkeparti (DF), når de bliver spurgt om, hvilket parti, de forbinder med danskhed. Det viser en meningsmåling, som Interresearch har foretaget for tænketanken Cevea.

«Det er jeg både glad for og stolt over. Det var det grundlag, som DF blev stiftet på i 1995; et værn om nationalstaten og danskheden ,» siger DF-formanden.

Målingen viser, at hver tredje centrum-venstrevælger peger på DF som leverandører af danskheden , mens blot 14,8 pct. af danskerne fremhæver Socialdemokraterne som danskhedens fremmeste repræsentant.

Ifølge vicedirektør i Cevea, Peter Westermann, er der grund til selvransagelse hos Socialdemokraterne, SF og de radikale:

«Det er overraskende, at DF står så markant som repræsentant for danskheden . Centrum-venstre står over for en meget stor udfordring, når halvdelen af vælgerne abonnerer på DF’s begreb om danskhed, der er en fremmedfjendsk og nationalkonservativ udlægning. Det giver grund til dyb bekymring,» siger han.

Også den tidligere minister for Socialdemokraterne og partiets nuværende integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen, er overrasket over, at Dansk Folkeparti har sat sig så tungt på danskheden . Han erkender at Socialdemokraterne har svigtet i formidlingen af de nationale værdier.

«Vi har ikke været gode nok til at gå op imod DF’s definition af danskhed som en meget indadskuende holdning med blafrende dannebrog og hvidkalkede kirker. De har været dygtige til at gøre det danske til en del af politikformuleringen. Det har vi ikke været tilstrækkelig opmærksomme på hverken i forhold til EU, globaliseringen eller miljø, hvor vores afsæt jo også er Danmark,» siger han.

Det må være et alvorlig tankekors for sentrum- venstre at DF til de grader står som symbol på en nasjonal identitet, langt ut over partiets rekker. Sosialdemokratene forbindes til gjengjeld med solidaritet og likestilling.

Danskhed: Dansk Folkeparti har erobret danskheden