Har Norge i og med innlemmelsen av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen i norsk lovverk, overlatt fortolkningen av lover og rettigheter til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD? Da har en vesentlig del av den demokratiske prosessen glidd ut av hendene på det norske folk. Det er Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen som igjen tar opp spørsmålet om […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.