For litt siden startet ordningen med at nasjonale domstoler kan anmode Den europeiske menneske­rettighets­domstolen om deres tolknings­uttalelse i forbindelse med sin egen saksbehandling. Norge har signert, men ikke ratifisert protokollen.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.