Kommentar

European Court of Justice, Luxembourg. Foto: Francois Lenoir/Reuters/Scanpix

For kort tid siden startet ordningen med at nasjonale domstoler kan anmode Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) om deres tolkningsuttalelse i forbindelse med sin egen saksbehandling. Det er tilleggsprotokoll nr. 16 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen som gir nasjonale domstoler en slik adgang. Norge har signert protokollen, men foreløpig ikke ratifisert den. Det betyr at Høyesterett inntil videre må klare seg uten EMDs dynamiske og progressive tolkningsuttalelser når de skal fastslå innholdet av norsk rett.

Den manglende ratifikasjonen har fått flere tilhengere av overnasjonalt styre til å reagere.

Professor i EU-rett ved Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen, skriver på juss-nettstedet Rett24 at Norge har stilt seg på sidelinjen i denne saken. Professoren ser utelukkende fordeler med at Høyesterett underlegges EMD på en mer direkte måte, og viser i den forbindelse til at den franske president Emmanuel Macron tidligere har løftet frem protokollen som et bidrag til et «dialogbasert og komplementært domstolssamarbeid i Europa».  En tilslutning til protokollen vil styrke både Europarådet, EMD og Norges og andre lands etterlevelse av EMK, i følge professoren.

Halvard Haukeland Fredriksen spekulerer også om regjeringen har snudd når det gjelder ønsket om å overføre ytterligere nasjonal suverenitet til en utenlandsk domstol:

I lys av de positive vurderingene fra sentrale aktører som Macron og Raimondi, ville det være interessant å få rede på hvorfor den norske regjeringen ikke prioriterer å få ratifisert protokollen. Noen forklaring fra offisielt hold foreligger imidlertid så vidt vites ikke. At saken ikke engang er sendt på høring, kan imidlertid tilsi at regjeringen har endret oppfatning av protokollens verdi.

Professoren viser i innlegget sitt til at EU-domstolen selv ikke ønsker å underordne seg EMD, og at domstolen i 2015 konkluderte med at protokollen var i strid med EU-retten. Verken Sverige eller Danmark har signert protokollen.

Også advokat Jon Wessel Aas har engasjert seg. Han krever svar på Twitter på hvorfor ikke Stortinget blitt forelagt spørsmål om ratifikasjon.

Rett24 har fulgt opp saken, og konfrontert statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet med det faktum at protokollen har samlet støv i fire år. Rotevatn opplyser til Rett24 at han nå vil ta tak og børste støv av saken. Han kan imidlertid ikke opplyse når protokollen eventuelt kan forventes sendt ut på høring.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!