Nytt

Det kom nærmere 1.000 hiv-smittede til Norge fra 2000-2008, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Bare i fjor kom det 139. Det økede antall skal sees i sammenheng med økt tilstrømming til Norge.

I årene 2000-2008 kom 994 hiv-smittede flyktninger og asylsøkere til Norge. 623 av dem er kvinner.

Bare i fjor ble 92 kvinner og 47 menn diagnostisert med hiv etter ankomst som asylsøker, flyktning eller familieinnvandrer. Omlag halvparten var smittet i sitt tidligere hjemland i Øst-Afrika.

Smitten brer seg i innvandrermiljøer på norsk jord, og det er en risiko for nysmitten øker ytterligere, mener Folkehelseinstituttet.

Alt tyder på at mange innvandrere trenger elementær informasjon om hvordan de beskytter seg. Men altfor lite er gjort.

Myndighetene har ikke prioritert informasjon til innvandrere, konkluderer en Econ-studie av den nasjonale strategiplanen for forebygging av hiv. Planen ble satt i verk i 2002 og gjelder fortsatt.

Men det mest alarmerende ved studien er holdningen til smitte og kontroll hos de som er kommet til Norge.

Dybdeintervjuer med 72 afrikanere som bor i Norge, viser at mange har dårlige eller direkte misvisende kunnskaper om hiv/aids, og sier at de i liten grad hadde fått noen informasjon om hiv/aids etter at de ankom Norge.

Flere er svært negative til å la seg hiv-teste, og til å fortelle venner og familie, inkludert seksuelle partnere, at de er hiv-positive. Mange er negative til å bruke kondom, viser den pågående studien i regi av Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Selv etter å ha bodd i flere år i Norge har mange ikke fått mer kunnskap om hiv/aids og ikke endret seksuell adferd.
Satser ikke

Det er få som jobber eksplisitt med forebygging av hiv hos utsatte innvandrergrupper. Og de få som gjør det, sier at det er svært vanskelig å nå frem:

– Pr. i dag er det ingen som klarer å gi informasjon til innvandrerbefolkningen, sier én av medarbeiderne Econ-analytikerne har snakket med.

Hvis man kobler denne informasjonen til voldtektstallene, er det grunn til bekymring. Hvor mange av voldtektsmennene er hiv-smittede?

Det er fortsatt straffbart ikke å si fra til ens partner at man er smittet, men professor dr.med Stig Frøland går sterkt imot at det er straffbart å smitte andre. Han mener det stigmatiserer de syke. Med holdninger som de Econ rapporterer, hva da med intetanende kvinner og menn?


1000 hiv-smittede innvandrere til Norge

FN advarer mot HIV-paragrafen