Telenor risikerer å tape 10 milliarder i Russland hvis de beslaglagte aksjene i Vimpelcom blir tvangssolgt. Ekspertene tror ikke det skjer, da det vil skade Russlands renommé. Men listen over hva russerne har foretatt seg tidligere tilsier at man ikke skal føle seg for sikker. Russerne bruker helt andre kalkyler enn vestlige forretningspartnere.

De er Makta som rår, enten man hiver ut transnasjonale oljeselskaper, slakter landets største private selskap, eller dreper brysomme journalister. Men Telnor og den norske regjering ser ikke ut til å kunne forstå at de får samme behandling.

Som utenriksminister Jonas Gahr Støre sa på Dagsnytt Atten torsdag, etter presentasjon av de nye meldingen om nordområdene: Norge er en partner Russland gjerne vil gjøre forrretninger med, og som de har et avslappet forhold til. Gahr Støre snakker fortsatt om at det har skjedd mye positivt i Russland, selv om situasjonen er «krevende» – hans yndlingseufemisme.

Man presterte til og med å snakke om at nordmenn fortsatt går rundt med forestillinger fra den kalde krigens dager om Russland, og ikke helt har oppdatert seg. Gahr Støre sa vi trenger å oppdatere de mentale kartene.

Det er vanskelig å ta uttalelsene alvorlig. Hvilke år lever de i?

Til og med Frps Morten Høglund var i det store og hele enig med utenriksministeren i ønsket om størst mulig kontakt over grensene: utveksling av mennesker og forretninger. Men det blir meningsløst å fremme slike ønsker når vi vet hvordan forholdene er i dagens Russland: guvernøreren i Murmansk kalles forræder som vil bli bort nordområdene til amerikanere og nordmenn, det er karakteristikken man for for å jobbe for økonomisk samarbeid. I Russland er det winner takes all, og det spiller ingen rolle hvilke metoder man bruker. Det er Staliln + rovdyrkapitalisme. Det truer ikke bare utlendinger, men fremtiden til det russiske folk.

Helt på slutten, etter å ha lovsunget samarbeidet, kom Gahr Støre og Høgvold inn på Telenor-saken. Den var jo stygg, det var man enig om, men det var mer en feil som forhåpentlig kan rettes opp. Men vil eller kan ikke forstå at Fridmanns oppførsel er dagens Russland.

Hans-Wilhelm Steinfeld presterte å si at kjemien ikke har vært spesiell god mellom Baksaas og Fridmann. De har ikke brutt håndbak og drukket vodka. Der er forklaringen! ifølge Steinfeld.

Den norske regjering er nå involvert på høyeste nivå, heter det. Næringsminister Sylvia Brustad har skrevet brev til første visestatsminister Viktor Zubkov, for noen uker siden. Hun har også hatt en telefonsamtale med ham og påstår dialogen er god. Det lyder ikke overbevisende. Baksaas skal ha snakket personlig med Putin på telefon. Putin skal ha svart at dette var et forhold mellom private selskaper som han ikke ville blande seg bort i.

Om noen måneder skal StatoilHydro ta stilling til om de skal gå videre med samarbeidet om Shtokman-feltet. Behandlingen av Telenor gir en liten pekepinn om hva de kan vente seg.


Stoltenberg på banen for Telenor

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂