Nytt

Denne uken ble det delt ut løpesedler i Oslo som oppfordret til regelrett jødehat, som å plassere grisehoder på gravene.

På brosjyren stod det blant annet:

* Demonstrer din motstand med plakater «stopp jødisk terror i Palestina nå!»

* Boikott kriminell dannelse!

* Tegn jødiske «david-stjerner» på fortauer der store folkemasser tråkker på (bussholdeplasser osv.)

* Tøm søppel ved jødisk synagoge, pynt jødisk kirkegård med grisehode

* Send karikaturtegninger av jøde i hatt og jødekrøller med et barn brent med fosforbomber, på tallerken.

Det er Norges Kristne Råd som opplyser dette til Vårt Land. Rådet deltar i kveldens fredsdemonstrasjon og er sjokkert over ideene i brosjyren.

Det står ikke noe i Vårt Land om hva slags mennesker som delte ut materialet. De ønsket seg tydeligvis skarpere paroler i demonstrasjoner mot Israel.

Palestinakomiteen har ikke sans for brosjyren, men synes kveldens fredsmarsj er for tam.

Selv om Palestinakomiteen slutter seg til kveldens fakkeltog, er støtten ikke helhjertet. Etter komiteens oppfatning er parolene for svake.

– Vi har selvsagt ikke noe imot at folk går i tog for å markere at de vil ha våpenhvile. Men vi ønsker en skarpere profil på parolene og slagordene. Derfor prioriterer vi vår egen demonstrasjon foran Stortinget på lørdag, sier Mass Soldal Lund.

Palestinakomiteen har ikke tenkt å møte opp for å protestere når det arrangeres demonstrasjon til støtte for Israel tidligere på kvelden. Men han sier

– Jeg kjenner ikke til konkrete planer, men vet at det er mange som er så sinte at de nok vil ha problemer med å holde seg unna, sier Mass Soldal Lund i Palestinakomiten.

Det høres ut som om Soldal Lund har forståelse for det.

Oppfordrer til jødehets