Nytt

Palestinakomiteen ønsker på sine hjemmesider velkommen til kulturell dugnad i Nidarosdomen. Det er 50 års «okkupasjon» og 70 års «landflyktighet» som skal markeres i nasjonalhelligdommen onsdag 20. september. I annonsen (Adresseavisen, 16.09.) går det frem at foruten Palestinakomiteen Trøndelag, står både Nidaros domkirke og Vår frue menighet som arrangører. Konserten støttes blant annet av Olavsfestdagene, Mellomkirkelig Råd, Nidaros Bispedømmeråd og Kirkeuka for fred i Israel og Palestina.

Fra listen over kunstnere som skal delta er blant annet Moddi som er kjent for å ha avlyst konsert i Israel. Henning Sommerro og Trondheimssolistene er naturlig nok med på Palestinakomiteens dugnad. Begge er lokalt kjent for å ha opptrådt i Ramallah på Vestbredden flere ganger. Ramallah er Trondheim kommunes foretrukne vennskapsby. Listen av kunstnere rommer også andre kjente navn:

Moddi, Trondheimsolistene, Dalakopa, Henning Sommerro, Jon Pål Inderberg, Hildegunn Øiseth, Lars Bremnes, Marthe Valle, Nizar Rohana, Nidarosdomens Guttekor og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening. Utstilling på torget og i Vår Frue Kirke av billedkunstner Brynhild Bye-Tiller.

At voksne lar seg bruke i dette politiske stuntet inne i domkirken, er én ting. Men at barn helt ned i 9-årsalderen utnyttes i slike falske, politiske spill betyr at ungene våre skal krøkes inn i Den norske palestinakirken allerede i barneskolealder.

På hjemmesiden til Nidarosdomens guttekor står ingenting om «okkupasjon» og «landflyktighet». Guttekoret skal imidlertid delta i «konsert til inntekt for palestinske barn i Bethlehem». «Barn i Betlehem» – du verden for en innstudert barne-propaganda.

Noen skylder å forklare korguttene hvorfor ingen jødiske barn lenger bor i Betlehem.