Det presenteres som en gladnyhet i Adresseavisen, 20.09. (Bak betalingsmur. En fyldigere artikkel finnes på papir) at Palestinakomiteen inntar Nidarosdomen. Saken er tidligere omtalt på Document, og det sentrale i den artikkelen var spørsmålet til slutt. Hvorfor finnes det ikke lenger jødiske barn i Betlehem?

Adresseavisens journalist Torsten Hanssen har åpenbart lest artikkelen, men istedenfor å dvele ved dette ubehagelige spørsmålet, valgte han å gjengi en av kommentarene.

Solidaritetskonserten har skapt engasjement på nettstedet document.no som skriver at «Den norske palestinakirken har inntatt Nidarosdomen».

-Når prester og biskoper snakker som gammelkommunister og bruker det meste av tida på solidaritet og arrangementer for muslimer, bør varselklokkene ringe, skriver signaturen Aubor.

Kapellan Beate Iren Lerdahl i Nidaros domkirke har lenge fremstått som ivrig Palestina-aktivist i Trøndelag. Hun gis jevnlig spalteplass i Adresseavisen, og inntrykket er at ni av ti artikler av henne handler om Midtøsten-konflikten, og da alltid med anti-israelsk vinkling. I forbindelse med omtalte konsert er Lerdahl ikke uventet avbildet i prestemundur sammen med Eli Wæhre fra Palestinakomiteen. De står i front med palestinske flagg hevet foran Nidarosdomens vakre vestfront. Forfallet i Den norske kirke kunne ikke blitt symbolisert bedre!

Vebjørn Selbekk har fått rollen som The one and only kristendomsforsvarer i dette landet. Naturligvis er han også hentet inn for å kommentere Palestinakomiteens inntreden i nasjonalhelligdommen.

– Konserten er nok et tegn på at Den norske kirke er blitt stadig mer politisert. Det er en uheldig utvikling som fremmedgjør deler av medlemsmassen i Kirken. Med stadige politiske utspill gis det inntrykk av at man er «best» kristen dersom man befinner seg på venstresiden av norsk politikk, sier Selbekk, som kritiserer Kirken for å være «ensidige» i sine politiske utspill.

Den nyutnevnte biskopen i Nidaros Herborg Oline Finnset støtter Palestinakomiteen og ser ingen venstrevridning i kirken. Hun mener det er riktig å støtte palestinernes sak ganske enkelt fordi mange gjør det. Hun glemmer at en biskop skal lede, og hun fremstår nærmest som rådvill når hun begrunner et omstridt standpunkt ved å vise til at andre mener det samme.

-Å avfeie solidaritet med det palestinske folket som en venstrevridning er jeg derfor ikke enig i. Tvert imot viser den nokså brede oppslutningen kulturdugnaden har fått, blant annet fra Nidaros bispedømmeråd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Olavsfestdagene, at mange støtter palestinernes sak, sier Finnset.

Biskopen later til å tro at kristne på Vestbredden flykter på grunn av Israel.

– Palestinske kristne lider under okkupasjonen, og mange flytter ut på grunn av presset. Det gir kristne en ekstra grunn til å være oppmerksom på hva som skjer i Palestina, sier biskopen i Nidaros.

Det sies vi får de politikerne vi fortjener. Det samme kan man si om biskopene. Når vi år etter år tillater at løgnene om Israel får vokse blant oss, ender vi med biskoper som er åndelige villedere, istedenfor åndelige veiledere.