Tre biskoper går ut i VG og sender opp en prøveballong om boikott av israelske varer: Tor Berger Jørgensen, Solveig Fiske og Tor Singsaas, skyver de kristne palestinerne foran seg. Biskop Jørgensen forsikrer at en boikott er et ikke-voldelig middel og at det på ingen måte er meningen å ramme Israel som stat.

Et samlet bispekollegium var i januar på rundtur i området og mottok «sterke inntrykk». Allerede før de dro hadde Mellomkirkelig Råd stilt seg bak en uttalelse fra de kristne palestinerne. Heller ikke MR gikk inn for en boikott.

Men man er på glid. Det er liten tvil om at det foregår en maktkamp innad i kirken:

– Jeg har stor forståelse for at man anbefaler en slik vei, og dette er noe vi må ta opp til seriøs vurdering. Dette er et uttrykk for den fortvilte situasjonen både kristne og muslimer opplever på Vestbredden og i Gaza, sier biskop Tor Berger Jørgensen, som legger vekt på at han ikke har konkludert i saken.

En utfordring

– Dette er en utfordring vi har fått med oss fra Midtøsten og det er naturlig at dette er ett av flere tiltak som blir vurdert, sier biskop Solveig Fiske i Hamar.

– Det er en problemstilling som er høyst aktuell, sier biskop Tor Singsaas i Nidaros.

Men to andre biskoper som har høyere status enn de tre, tar sterkt avstand fra utspillet.

Leder av Bispemøtet, Olav Skjevesland, sier han ikke støtter Jørgensen. – Jeg vil være mer nyansert, sier han.

Oslo-bisp Ole Christian Kvarme, uttaler seg enda klarere: – Denne boikottlinjen har på ingen måte min støtte og det gjelder også det å vurdere en boikott. Det er ikke tjenlig for den brobyggingen vi kan være med på.

Kvarme sier noe som slår bena under Jørgensens utspill: boikott er ikke noe de kristne palestinerne ønsker!

– Dette er heller ikke en linje som har støtte blant de palestinske kirkelederne vi møtte, sier Kvarme.

Det er en tilbakevisning av Jørgensens utspill som er oppsiktsvekkende.

Dessverre er bare boikottforslaget online på VG Nett.

Biskop vurderer Israel-boikott