Nytt

Hamar-bispen Solveig Fiske støtter et opprop til støtte for en palestinsk kvinneorganisasjon som kaller Gaza-operasjonen et folkemord. Men når hun blir gått på klingen ønsker ikke Fiske å gå god for en slik beskrivelse selv.

Men hun vil at Israel bringes inn for en internasjonale straffedomstolen. Den skal avgjøre gehalten i karakteristikken.

Palestinske myndigheter er fristet av sin nye FN-status til å benytte den internasjonale straffedomstolen.

Når Fiske får spørsmål fra Vårt Land om også Hamas burde klages inn for straffedomstolen, er det som om den tanken ikke er like aktuell. I teorien er hun likevel enig i at det kunne være en tanke.

Det hele fremstår som om kirkens representanter er «med på ferden» og fraskriver seg ansvaret hvis påstandene går for langt. Det virker ikke hverken voksent eller ansvarlig.

Appellen

– Det som skjer er ingen militæroperasjon eller krig, men et fullskala folkemord. Tiden er ikke inne for å fortelle eller sammenlikne lidelsesfortellinger. Dette er folkemord og det trenger verdens oppmerksomhet, og handling, heter det i en appell som den palestinske, kristne kvinneorganisasjonen la ut på nett før helgen.

I går ettermiddag hadde et Facebook-opprop til støtte for kravet fått underskriften til nær 400 nordmenn, mange titalls av dem prester og teologer med tilknytning til Den norske kirke. Foruten Solveig Fiske teller listen folk som sokneprest Grethe Hauge i Paulus menighet i Oslo, rektor Stig Lægdene ved Kirkelig utdanningssenter i Nord, stipendiat ved Diakonhjemmet Gyrid Gunnes og professor Hans Stifoss-Hansen ved Diakonhjemmet høgskole.

En av initiativtakerne til oppropet, Torkil Hvidsten i KristenOGprogressiv.no, vil ikke selv bruke ordet folkemord. Biskop Solveig Fiske bruker ordet «følelse» om folkemord.

– Det jeg hører er at de opplever det som et folkemord det befolkningen på Gaza her er utsatt for, og da tenker jeg at det er viktig at riktige instanser vurderer spørsmålet, sier Fiske til Vårt Land.

Hvis en part «opplever» at noe er det ultimate overgrep, skal deres støttespillere gå inn for deres beskrivelse – med anbefaling til straffedomstolen? Eller har de et eget ansvar for å avgjøre om dette er en karakteristikk som er legitim? Fiske og underskriverne opptrer som om det å ta parti for de svakeste fritar dem for et selvstendig ansvar.

http://www.vl.no/samfunn/norske-kirkeprofiler-vil-ha-israel-for-straffedomstolen-1.87717