Kommentar

Å være biskop i Den norske Kirke var en gang i tiden en stilling man forbandt med et alvor som reflekterte et ansvar ut over det alminnelige. Man forventet noe mer, man lyttet, etter råd man regnet med var veloverveid, prøvd mot en årtusenlang tradisjon.

Slik er det ikke lenger. At et stort flertall på 8 av 11 biskoper går inn for at Norge skal gi asyl til Mordechai Vanunu (to var ikke tilgjengelig og en ville ikke uttale seg) vitner om at Den norske Kirkes fremste representanter ikke er seg sitt ansvar bevisst. De er ikke hyrder. De er fellow travellers, de som dilter etter.

På bispemøtet i fjor var det oppe et forslag om å ta opp de norske styrkenes innsats i Afghanistan. Saken ble oversendt Mellomkirkelig Råd, kirkens eget UD. Hvilken kompetanse har Kirken til å mene noe om Afghanistan? spurte vi den gang.

Vanunu-saken er noe ganske annet. Det griper rett inn i forholdet til Israel, og berører dermed Kirkens eget budskap. Men intet av det biskopene sier til Dagsavisen tyder på at de ser denne dimensjonen. De ser på den utelukkende som en menneskerettssak.

– Norske myndigheter må gjennom diplomatiske kanaler gi beskjed til Israel om at Vanunu er hjertelig velkommen til å bo her i Norge, fastslår biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme.

Ingen ringere enn Nidar-bisp, Finn Wagle, mener saken er spesiell, men av en helt annen grunn enn forholdet til Israel.

– Dette er en veldig spesiell sak og da bør ikke våre myndigheter begrunne et avslag med formaliteter som det er umulig å leve opp til fordi han befinner seg i Israel. Jeg håper det går an å finne en løsning slik at Vanunu kan få politisk asyl hos oss, sier biskop Finn Wagle i Nidaros.

Av uttalelsene å dømme er bispene blitt et underbruk av SV. Enkelte uttalelser er blottet for selvkritikk:

I Sør-Hålogaland vil biskop Tor Berger Jørgensen invitere Vanunu til et seminar i samarbeid med Høgskolen i Bodø.

– Mitt entydige svar er ja på spørsmålet om Mordechai Vanunu bør få politisk asyl i Norge. Alle som våger å stå opp for en type sannhet som avdekker politisk sensitive og kontroversielle spørsmål må vi som nasjon være med på å støtte, sier Jørgensen.

Hvis man tar Berger Jørgensen på ordet burde andre land ha gitt asyl til Arne Treholt. Det finnes ikke én motforestilling i uttalelsene til Dagsavisen, og de er mange:

Stavangers biskop Ernst Oddvar Baasland har selv truffet Vanunu i Israel og understreker at det er humanitære grunner til å gi ham opphold i Norge.

– I Israel lever han som en slags fri fange i sitt eget land, selv om han ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for Israel. Jeg håper norske myndigheter vil gjøre alt de kan for å finne en løsning på saken, sier Baasland.
..
Også biskop Solveig Fiske i Hamar gir sin støtte.

– Jeg ønsker at Vanunu gis opphold i Norge. Det er viktig å sikre ham et verdig liv og en sikker tilværelse, sier Fiske.
..
– Vanunu har betalt en pris for å gjøre Israels atomvåpenprogram kjent. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er mulig å gi ham asyl i Norge, sier biskop Helga Haugland Byfuglien i Borg bispedømme.

Også fungerende biskop Svend Klemmetsby i Møre mener Vanunu må få politisk asyl i Norge.

Oslo-bisp Ole Chr. Kvarme og Tunsbergs biskop Laila Riksaasen Dahl var utilgjengelige og Hagesæther i Bjørgvin ønsket ikke uttale seg.

Vanunu-saken er langt mer alvorlig for Kirken enn en verdslig institusjon. Spørsmålet om Israels atomvåpen angår staten Israels eksistens. Det gjelder følgelig jødenes overlevelse. Ledelsen i Israel bestemte seg på 50-tallet for at de trengte det ultimate våpen, i tilfelle. Regjeringen i Norge med Arbeiderpartiet i spissen ville hjelpe Israel og sendte tungtvann. De forsto hva som sto på spill. Israel sto i en unik posisjon. Det hadde en legitim rett til å skaffe seg atomvåpen.

60 år senere har Kirkens fremste glemt historien. Vanunu hevder at han lekket opplysninger om Israels atomvåpen for å avsløre hemmelige våpen og korrupsjon. Man kan godt ha respekt for Vanunu som person, uten å gå god for hans handlinger. Han har blitt utsatt for en hard behandling. Han har sin bevegelsesfrihet, men har utreiseforbud. Det mener Kirken er grunn god nok til å eventyre vårt forhold til Israel.

Men qua Kirke viser bispene at de ikke anerkjenner det historiske ansvar for Israels overlevelse.

Det gjør ikke saken bedre at Vanunu er blitt kristen og nå sier ting som tar seg svært dårlig ut. I nettprat med Aftenposten avslører han holdninger som ville ta seg svært dårlig ut om de ble kringkastet fra Norge.

f you would have done what you have done in an islamistic nation, do you think you would be alive today?
Mulle, Norway

Mordechai Vanunu: WELL ,DON’T FORGET NO ANY ISLAMIC STATE WILL DO OR DID WHAT THIS JEWISH STATE DONE,THAT IS THE POINT TO REMEMBER,ONLY THIS JEWISH STATE ALLOWED THEMSELVES TO CHEAT AND PLAY OF ALL THE WORLD NUCLEAR WEAPONS POLYCY IN SECRET,FOR THAT REASO WE HAVE NO ALL THE WARS IN THE M E .TIME COME TO MAKE THIS POINT VERY CLEAR.ONLY A JEWISH STSTE ALLOWEDE IT SELF TO DESTROY ALL THE WORLD NON PROLIFIRATION TREATY,WITHOUT SHAM THEY ARE PUNISHING ME,

Why do you hate your own country ?????
Kåre Larsen, Oslo

Mordechai Vanunu: it is not my country,it is a palestinian state ,country,
————————

Keep your head up, Norwegians with a backbone supports you, unfortunately cowards like Jonas Gahr Støre are puppets the zionistmovement’s hand.
Jon Sverre, Kristiansand

Mordechai Vanunu: Thank you. I support anyone who will help Norway to free of the Zionists’ hand.
———————————

Dearest Vanunu (god be with you) Would you describe Israel`s politics as one of the biggest threat to peace in the middle east? I also want to ask you what do you think could «cure» Israel`s extremely agressive attitude towards their neighboring countrys?
Henrik, Oslo

Mordechai Vanunu: Yes, I can say that all the problems of the Middle East started when the Jewish state was established in 1948. If they had established a real democracy for all the people they could have prevented all the wars and the conflicts since then.We will cure Israel’s aggressive attitude by supporting people like me and by speaking out against Israel’s style of democracy that is not a real democracy.
—————————

Dear Vanunu, most people in the West regard Israel as a close ally in the fight against islamic terror regimes. The only protection Israel may have to protect its land is trough force. What was the background for you to leak this information? Did it get in the hands of the enemy of Isreal or only western regimes?
Bjarne, Oslo

Mordechai Vanunu: Well for your knowledge the Israeli nuclear weapons was going to be used against Islamic states in the middle east not for defence but for huge aggressive purposes because the atomic weapons in Israel was beyond defence as it was published they produced not only atomic weapons but also hydrogen bombs, more than 200. Only during hte cold war time in secret I want to know why the Israelis don’t tell the truth about their atomic weapons why they don’t open Dimona for international inspection as Iran did , why Israel is not signing non-proliferation treaty I want to know against whom Israel wants to use atomic weapons.
—————–
Why did you betray your own country, and your own people? After all the suffering your people have gone through during the history?
C.F. Scjivnec, Landås

Mordechai Vanunu: I betrayed nuclear secrets and I betrayed secret co-operation of corrupted goverment of Israle and other states who are behind the atomic weapons in secret The Israeli government didn’t learn anything from history What they are doing now is exactly what they did 2000 years ago which ended with the Jewish exile from Palestine.
——————–
Hello, you’re the man! Let me just ask a rhetorical question: Has Israel ever done anything good for Norway? The face of power is truly an ugly one.
Anders, Bergen

Mordechai Vanunu: Its a very good question and from the past 60 years that Israle exists only what they are doing is blackmailing all Europe state by state and demanding from eveyr state in Europe to co-operate with Israel colonising Palestine and the imperialism of all the middle East by their atomic weapons.


Møt Vanunu til nettprat

At biskopene be’jaer en asylsøknad til en så ustabil person sier noe om at man lever i det som på engelsk kalles cookoo-land. Trond Bakkevig har de senere år ledet en dialog med religionsledere i Midtøsten, som det hevdes kan være nøkkelen til fred. Han kan ikke ha snakket mye med jødiske ledere.

Bispenes uttalelser vitner om politisk uklokskap og en åndelig uformuenhet som man skulle forsverge var mulig.

Biskoper vil gi Vanunu politisk asyl