Salman Rushdie var i helgen på bokmessen på Lillestrøm. Det er ni år siden sist, og mye vann har rent i havet. Han kunne si det som TV2s Odd Isungset sa i en dokumentar i midten av oktober: At etterforskningen av attentatet på William Nygaard var politisk styrt. Politiet skulle rett og slett ikke finne de skyldige.

– Myndighetene har ikke vært oppriktige om hendelsen. Det har blitt gjort forsøk på å skjule sannheten. Det er veldig synd. Jeg vet det har vært problemer med å få tilgang til etterforskningsmateriale, og slik skal det ikke være, sier forfatteren.

Rushdie får oppmerksomhet og blir sitert. Men heller ikke hans ord utløser noen reaksjon, noe krav eller spørsmål i Stortinget. Hva er det han mente? Det samme som Odd Isungset sa i sin dokumentar på 15-årsdagen for attentatet: noen gikk inn og forpurret etterforskningen. Dette vet vi nå konkret. Da politiet etter flere år fikk nye opplysninger i saken, tauet man inn den hovedmistenkte, pakistanervennen til eks-Frp-eren Jan Simonsen. Men da etterfoskerne kom på jobb, var fuglen fløyet. Det hadde kommet en ordre – helt irregulært – om å løslate ham. Vedkommende som grep inn hadde gått over hodet på/bak ryggen på politijuristen som hadde saken, og etterforskerne. De var rasende da de hørte hva som hadde skjedd. Ren sabotasje av etterforskningen.

Alt dette kunne Odd Isungset fortelle i dokumentaren sin, men det hjalp ikke. Journalistene ville ikke skrive om det, og da trengte heller ikke politikerne vise seg frem.

I Norge skjer ting på kammerset, etter devisen: Noen har snakket sammen.

Men i dette tilfellet gjaldt det statsterror på norsk jord, mot en norsk borger, for simpel ivaretakelse av ytringsfriheten. Det går en rød tråd fra unnfallenheten i Nygaard-saken til unnfallenheten i karikaturstriden. Norge ønsker å bli holdt utenfor.

Men Norge kan like lite stå utenfor som det kan melde seg ut av verden. Med sine uttalelser slo Rushdie fast det alle andre vet og ser: Norge ville ikke havne i konflikt med mullah-regimet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂