Ukraina truer med å nekte russiske krigsskip å vende tilbake til sine havner på Krim, hvis marinen brukes i en krig mot Georgia. Russiske krigsskip blokkerer georgiske havner.

Konflikten kan dermed utvides til også å bli en konflikt mellom Russland og Ukraina. De to landene strides om status til øya Krim, som er base for den russiske marine.

Ukraine has warned Russia it could bar Russian navy ships from returning to their base in the Crimea because of their deployment to Georgia’s coast.

Ukraine’s Foreign Ministry says in a statement posted on its Web site Sunday that the deployment could draw Ukraine into the conflict.

If so, that would give Ukraine the right to bar the ship from coming back to their base.

Russlands rett til å bruke Krim utløper om noen år, men Kreml har den senere tid sagt at oppsigelsen ikke er gyldig.

Ukraina mener betingelsene for bruken av basene er brutt når skipene settes inn i en angrepskrig. Dermed trekkes Ukraina inn i konflikten. Forholdet mellom Ukraina og Russland har noen av de samme trekk som forholdet til Georgia: Moskva misliker Orange-revolusjonen sterkt, og det faktum at Ukraina ikke lenger tilhører russisk interessesfære.


Ukraine says it may bar Russian navy