Selv om russerne lykkes å lokalisere det forsvunne skipet Arctic Sea, slutter ikke mysteriet. Det bare vokser og det er nå russerne selv som bidrar til det. Siste utvikling er at kapteinen forsøkte å utgi skipet som nordkoreansk da det ble oppdaget av et russisk marinefartøy utenfor Kapp Verde-øyene.

The saga also took a bizarre new twist when the ministry disclosed that the ship’s captain had tried to pass off the Arctic Sea as a North Korean vessel when it was intercepted by the Russian Navy. This is the first time that investigators have implicated the crew in the mystery.

The ministry said that the captain «unexpectedly claimed» to be in charge of a ship called the Chongdin 2 that was carrying timber from Cuba to Sierra Leone. Russian diplomats in Pyongyang checked with North Korean officials and were told that the Chongdin 2 was docked at a port in Angola at the time.

«In view of this information, the command of the Russian Navy decided to examine the ship and the examination confirmed the surmise that it was the Arctic Sea,» the Foreign Ministry said. It gave no indication of how the captain knew of the other vessel’s existence or why the Navy was unable to identify the Arctic Sea from its markings.

Opplysningene tyder på at det var russisk innblanding på et eller annet nivå, og at skipet ikke var kapret i vanlig forstand. Det bestyrker en slik oppfatning av russiske myndigheter sier de hele tiden visste hvor skipet var, det var aldri forsvunnet, slik meldinger gikk ut på.

Russlands øverste general, Makarov, antyder at skipet kan ha hatt en hemmelig last, i tillegg til tømmerlasten, og at de nå forsøker å finne den.

General Nikolai Makarov, the Russian Army’s top general, said that the military would search the vessel thoroughly after it had docked at the Black Sea port of Novorossiysk. «The motives behind the seizure are not wholly clear. We do not know what it is carrying,» he told reporters. «All we know is that it is carrying timber, but an investigation should determine whether it is carrying anything else.»

Russia says it tracked hijacked Arctic Sea all along, but questions grow over cargo