Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed

Hvad vinding har mennesket af al den flid, han gør sig under solen? Slægt går, og slægt kommer, men jorden står til evig tid. Sol står op, og sol går ned og haster igen til sin opgangs sted. Vinden går mod syd og drejer mod nord, den drejer atter og atter og vender tilbage til samme kredsløb. Alle bække løber i havet, men havet bliver ikke fuldt; det sted, til hvilket bækkene løber, did bliver de ved at løbe. Alting slider sig træt; mand hører ikke op med at tale, øjet bliver ikke mæt af at se, øret ej fuldt af at høre. Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under solen. Kommer der noget, om hvilket man siger: «Se, her er da noget nyt!» det har dog for længst været til i tiderne forud for os. Ej mindes de svundne slægter, og de ny, som kommer engang, skal ej heller mindes af dem, som kommer senere hen.

Ord af Prædikeren, Davids Søn, Konge i Jerusalem.