Kunstverk

Gurre Slotsruin, nær Helsingør, Danmark. Foto: Snaphanen.

«Gurre Slotsruin er fra middelalderen og lå oprindeligt på en holm i Gurre sø. Kampestenstårnet i borgens midte er den ældste del af anlægget og er sandsynligvis bygget i sidste halvdel af 1100-tallet. Dette hovedtårn har oprindeligt kun været omgivet af en befæstning af træ, sikkert palisader.

Ringmuren med de fire hjørnetårne blev bygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet.»