Krist stod opp av daude
i påskemorgen raude.
Så syng no høgt og sjeleglad
hans kyrkjelyd i kvar ein stad:
Ære vere Gud i det høge!

Krist stod opp med velde,
han synd og daude felde.
So syng no høgt og sjeleglad
hans kyrkjelyd i kvar ein stad:
Ære vere Gud i det høge!

Krist stod opp med heider,
han oss til himlen leier.
So syng no høgt og sjeleglad
hans kyrkjelyd i kvar ein stad:
Ære vere Gud i det høge!

F.S. Grundtvig 1815, 1845, fritt etter Christ ist erstanden (ca. 1000)

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les også