Pietro Perugino Pieta. Maria. (1495

42 Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. 43 De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud.
44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. 47 Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Joh 12,42-47

 

Dagen i dag er Kristi åpenbaringsdag. Det blir sagt at denne dagen er kirkens eldste navngitte kirkeårssøndag, nest etter påskedag og pinsedag. Feiringen av denne dagen fikk tidlig en viktig pedagogisk funksjon. Gnostikerne startet raskt sine angrep på kristendommen og de kristnes påstand om Jesu guddommelighet. Gnostikerne hevdet at Jesus ble adoptert av Gud da han ble døpt av Johannes i Jordanelven. De kristnes svar på dette angrepet var å vise til Jesu egne ord, hans inkarnasjon, fødsel og opphav hos Faderen. Den samme argumentasjonen brukte de senere overfor arianismen.

For oss har Kristi åpenbaringsdag også en politisk betydning. Dagen viser oss hvem vi tror på, hvem vi har tillitt til, men ikke bare det. Dagen viser oss også hvem som har tillitt til oss, hvem som sender oss ut for å forkynne at han ikke kom for å dømme verden, men for å frelse den.

For en tid tilbake fikk jeg et interessant brev fra forsikringsselskapet. Der stod det blant annet følgende:

Det er lett å innrømme at forsikring kan være komplisert. Men forsikring er også ganske enkelt. Forsikring er tillit. Vi stoler på at det du forteller oss er sant, og den dagen du trenger oss skal du kunne stole på at du får den hjelpen du trenger.

Det er sjelden du får vår sivilisasjon så enkelt og grunnleggende forklart som i dette avsnittet. Tillitt og sannhet. Ord som ikke gir mening uten at de settes i en langt større kontekst. Det handler selvfølgelig om menneskets møte med Gud som kom som et lys til verden, en Gud som elsker oss, omtalte seg som sannheten og som gav oss tillit.

Vi vet ikke hva vi har før vi er i ferd med å miste det.

Et eksempel på det fikk vi i 2021 da president Joe Biden i en kommentar om koronapandemien og vaksiner gjorde narr av de som hevdet det var et politisk spørsmål. Han spurte retorisk om noen skulle ha frihet å drepe et annet menneske med sin covid.

Utsagnet er mettet med ideologisk innhold. Det er en setning som ikke bare river av våre bånd til den kristne politiske tradisjon, men den legger også grunnlaget for et nytt diktatur.

Jeg kommer stadig tilbake til USAs grunnlovsfedre når jeg vil vise politikkens grenser og troens betydning for hvor disse grensene bør gå.

De var enige om at det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at vi alle har fått visse umistelige rettigheter av vår skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. De pekte deretter på de politiske institusjoner og hevdet at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene.

Utsagnet til Joe Biden er et svært farlig og giftig utsagn, men det preger politikken i stadig flere land. Utsagnet skaper en oppfattelse av det frie mennesket som en risiko vi har rett til å beskytte oss mot. Det var nemlig ikke syke mennesker Biden henviste til, men friske som ikke ønsket å ta vaksinen. Militante vaksinetilhengere mener at dersom en uvaksinert person smitter en annen, selv om den uvaksinerte hadde all grunn til å tro at han var frisk og ikke smittebærer, må han oppfattes som en mulig drapsmann. Av den grunn innfører man vaksinepass og isolering av alle friske uvaksinerte. Politikere som går inn for slike ordninger viser at de ikke har tillitt til sine innbyggere eller frykter Gud. For dem har ingen av oss fått noen umistelige rettigheter av vår skaper.

Grunnlovsfedrene både fryktet og hadde tillit til Gud, samtidig som de opplevde at Gud hadde tillit til dem, og med en slik virkelighetsforståelse måtte de selvsagt også gi innbyggerne den samme tillit. Men med koronapandemien er det blitt god latin å oppfatte alle friske og uvaksinerte som ansvarlige for utbredelsen av sykdommen. Samtidig har politikerne gitt seg selv ansvaret for å regulere menneskers atferd slik at pandemien ikke sprer seg. Menneskets frihet er ikke lenger i sentrum, det er politikernes rett til å begrense våre muligheter som er kommet i forgrunnen.

Utfordringen er at det frie mennesket alltid kan påføre sine omgivelser smerte. Det skjer overalt i samfunnet, men det er en pris vi er villig til å betale for å få leve i frihet. Men hvis vi skal ta påstanden fra Joe Biden på alvor, vil det ikke blir noen frihet tilbake. Politikerne vil nemlig alltid kunne finne en grunn til å isolere mennesker de mener utgjør en fare.

For USAs grunnlovsfedre var Gud frihetens utgangspunkt. Men bildet er annerledes for dagens politikere. I motsetning til USAs grunnlovsfedre frykter de ikke Gud, men døden, og da blir alt lov, selv det å behandle friske mennesker som kriminelle.

Det er, for å si det forsiktig, en oppskrift på diktatur.

Den beste vaksinen mot et slikt diktatur, er troen på Ham som kom til verden for å frelse verden.

Godt nyttår!

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.