John Trumbull (1756–1843), «Declaration of Independence».

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. (Uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776, fra innledningen)

 

Ved fødestedet til det amerikanske demokrati gikk Joe Biden til et målrettet frontalangrep på Donald Trump og alt det han og hans tilhengere står for. Det vil si konservativ politisk tenkning og alle amerikanske borgere som oppfatter seg som konservative. Men samtidig ble det klart for alle som vil se, i hvilken ideologisk tradisjon han plasserte seg selv og det Demokratiske partiet.

Joe Biden hevdet at de konservative ideene var en trussel mot republikken, mot opparbeidete rettigheter og derfor også en trussel mot demokratiet. Vi kjenner igjen retorikken fra demokratenes innsats i å forhindre konservative jurister, som Amy Coney Barrett, i å bli valgt som dommere til USAs høyesterett. Ledelsen i det Demokratiske partiet mente at hennes syn på abort og LHBTIQ-rettigheter var i strid med grunnleggende amerikanske verdier.

Joe Biden sier han forsvarer landets republikk, når han i realiteten angriper den. Der grunnlovsfedrene en gang var samlet, avviser Biden og dagens demokrater den Gud landet en gang ble bygget på. Det er en ideologisk kamp vi er vitne til. En kamp mellom tradisjonene fra den amerikanske og den franske revolusjon. Det er kampen mellom Guds vilje og allmennviljen, John Locke og Jean-Jacques Rousseau.

John Locke skriver i verket Borger og statsmakt at:

Naturens lov er således en evig lov for alle mennesker, lovgivere, så vel som andre. De regler disse trekker opp for andre menneskers handlesett, må, i likhet med deres eget og andres menneskers handlesett, være i overenstemmelse med naturens lover dvs. med Guds vilje, som disse er et uttrykk for. Og da «naturens grunnlov er å bevare menneskeheten», har ingen menneskelig forordning rett til å være i strid med dette.

John Locke er tydelig på dette: De lover som skal regulere menneskenes innbyrdes forhold, må rette seg etter høyere lover, altså Guds lov. Det er ikke vanskelig å se hvor grunnleggerne av den amerikanske republikken hentet sin inspirasjon. Det var fra troen og tenkere som John Locke som gjorde det mulig å si at det var en selvinnlysende sannhet at mennesker er født like, og at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper.

Men Joe Bidens republikk har brutt med arven fra 1776. Uten diskusjon hevder USAs demokrater at republikkens opphav og idealer egentlig er hva som fant sted i Frankrike i 1789 og troen på Rousseaus allmennvilje. Derfor blir de også så provosert over de som ønsker å reversere seirene de har vunnet. Man utfordrer ikke allmennviljen ustraffet, og som en moderne utgave av Robespierre lover Joe Biden at han ikke vil tåle motstand. «Ekstremistene» skal tvinges til taushet, og det er en grunn til det.

Rousseau er nemlig ikke et demokratisk ideal. Det er diktatorene som henter inspirasjon i hans lære om enkeltindividets behov for å bøye seg for allmennviljen, en vilje som ikke kjenner noen grenser. De vet at den som har evnen til å definere allmennviljen, også vil kontrollere makten. Derfor var det naturlig at pressetalskvinnen ved Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, etter talen karakteriserte alle som var uenig med majoriteten, som ekstremister.

Joe Biden avviser nemlig troen på at Gud skal ha noe å si for landets lovgivning. Det er han og demokratene som er vår tids lys.

Talen til Joe Biden er illevarslende av mange årsaker, men muligens mest på grunn av hans krav på å representere det moralske utgangspunktet for all politisk tenkning. Vi må aldri stole på evnen til å lære av historien. Den tradisjonen Joe Biden og det Demokratiske parti tar USA inn i, har ingen gitt retning. Ingen vet hva allmennviljen ønsker, men vi vet at allmennviljen ikke tåler en opposisjon som hevder å representere sannhetens Gud.

Og derfor er det helt naturlig at Joe Biden gjør USAs kristne til sine hovedmotstandere. USAs kristne våger å opponere mot woke-hysteriet og retten til abort, begge to av demokratenes viktigste kampsaker som bare kan vinnes gjennom en avvisning av Gud som lovgivningens utgangspunkt.

Den franske revolusjon endte i et blodbad, den amerikanske revolusjonen ble et forbilde for verdens demokratier. USAs grunnlovsfedre visste at Guds vilje med mennesket er godhet. De visste hva de burde satse på.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.