16 Så sier Herren:
Still dere på veiene og se!
Spør etter de gamle stiene,
etter veien til det gode!
Gå på den,
så skal dere finne hvile for deres liv.
Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»

17 Jeg satte vaktmenn over dere.
Lytt når hornet gjaller!
Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»

18 Derfor, hør, dere folkeslag,
og forstå, dere som er samlet,
hva som skjer med dem.

19 Hør, du jord!
Se, jeg fører ulykke over dette folket,
frukten av deres egne planer.
For de lyttet ikke til mine ord,
og de foraktet min lov.
Jeremia 6, 16-19

USAs president Joe Biden har i sterke ordelag angrepet landets Høyesterett etter at den opphevet Roe vs Wade og konkluderte med at retten til abort ikke er beskyttet av grunnloven. Joe Biden tillot seg å stille spørsmål ved rettens legitimitet da han sa:

Vi kan ikke tillate en Høyesterett, som er ute av kontroll og jobber sammen med ekstremistiske elementer i det republikanske partiet, tar fra oss friheter rundt vår egen autonomi.

En av tekstrekkene fra denne femte søndagen i treenighetenstiden er hentet fra Jeremia og er mer aktuell enn vi kanskje liker å tr0. Det er som Jeremia like gjerne kunne ha talt til Joe Biden og USA.

I 2020 ble det gjennomført 930 000 aborter i USA. I noen stater er det tillatt med abort helt opp til fødsel. Da staten New York i januar 2019 godkjente abort helt fram til fødselen, feiret man avgjørelsen med å lyse opp Empire State building i rosa.

Fra et kristent ståsted er det interessant hvordan dagens liberale angriper de to forbudene Gud i det Gamle testamentet advarer sterkest mot: liberal seksualitet og drap på barn. Da kristenretten ble innført, var ikke abort så relevant, selv om vi kjenner til praksis av dette også i Romerriket. Beskyttelsen av det nyfødte barnet var imidlertid helt sentralt, sammen med respekten for det frie og monogame ekteskapet.

Men vår tids liberale kan ikke tåle at noen våger seg å begrense en rett de har erobret. De mener deres kamp har et etisk fundament de konservative mangler. Alt de gjør er fremskritt, og selv om de aldri klarer å gjøre rede for hvor de ønsker å ende opp, hvor målet er, får vi aldri lov til å stille spørsmål ved de endringene som finner sted. Det er som om de har opphøyd seg til guder og gitt seg selv definisjonsmakten over rett og galt.

Joe Bidens angrep på landets høyesterett er unik i USAs historie. Det kan ikke sammenlignes med Franklin D. Roosevelt som ytret ønske om å øke antallet dommere for å få fjernet motstand mot deler av hans økonomiske politikk. Roosevelt oppfattet Høyesterett som en bremsekloss mot demokratiske avgjørelser. Det Joe Biden reagerer på, er at Høyesterett opphever en avgjørelse fattet av en tidligere liberal Høyesterett, et vedtak som aldri har fått støtte fra et flertall i Kongressen. Altså: Konervative skal ikke få røre liberale vedtak knyttet til moralske spørsmål.

Vi er vitne til en ny forståelse av demokratiet. Demokratiet er blitt en styreform der abort og LHBTIQ-rettigheter er selvfølgelige menneskerettigheter. Motstanden er i ferd med å bli kriminalisert. Utsagnet til Joe Biden viser hvor langt USAs demokrater er villig til å gå for å bekjempe landets kristne utgangspunkt og grunnvoll. Selv konstitusjonen og maktfordelingsprinsippet er legitime mål. Hvis Høyesterett ikke opptrer slik demokratene liker, så kan det ikke tåles.

Det hele minner om folket i Juda gjorde da profeten Jeremia (626-586 F. Kr) virket. Jeremia fikk en tung oppgave fra Gud. Folket hadde begynt å tilbe andre guder der ofring av barn var inkludert. Gud sa til Jeremia at han ikke kunne tillate det som fant sted. Han sa at Juda og Jerusalem skulle falle for fiendens sverd og i hendene på dem som stod dem etter livet dersom de ikke hørte på ham.

Ikke lenger etter ble Juda angrepet av Babylon og folket ført i eksil.

Det er mange som mener at Gud ikke griper inn i vår tid, men det er verdt å legge merke til at det å gå imot Gud  fører til tap av de goder det kristne livet medfører. I vårt tilfelle ser vi at kampen for abort og LHBTIQ-rettigheter fører til at demokratiet trues og grunnleggende friheter oppheves. Det vil være en ulykke på linje med hva det jødiske folket opplevde.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.