Sara Azmeh Rasmussen er utestengt fra nettstedet islam.no, etter en liten morsomhet om Muhammed. Man må ikke spøke med profeten, om det er aldri så uskyldig. Da er det rett ut!

Sara har periodevis deltatt intenst i nettdebatter på islam.no helt siden hijab-møtet på Café Mono i november. Debattene er blitt mer livlige, og nå er det ikke bare en eller to (Hypathia) som byr Basim Ghozlan og Maroc motstand, men flere, som Hild og Anton, og de viser den samme manglende autoritetsfrykt for Basim & Co som Sara. Kanskje det var den egentlige grunnen til at hun ble kastet ut?

Basim forsøkte å få Sara til å forklare hva hun mente om sex før ekteskapet, om homofile og reform av islam, men Sara svarte på en måte som Basim sa han ikke forsto. Han konkluderte: «Jeg tror jeg vil begynne å overse deg, Sara.»

Debatten hadde gått mange runder, og Sara avsluttet med et florettstøt: En kritisk røst, «Anton», var tidligere blitt utvist for tre dager, nå sto vel hun selv for tur?

Da får Anton selskap. Jeg foreslår at vi danner «De utstøttes forening» for å trøste hverandre.

Det var du som stengte døren Basim, da du nektet å kompromisse på forståelsen av islam.

Ditt innlegg her er ren sutring. Du har ingen grunnlag for å hevde at jeg ikke er en seriøs debattant. Jeg bruker forskjellige metoder og varierende retorikk (avhengig av tema, andres stilvalg og retorikk, men også den biologiske syklusen og graden av edruelighet ).

Tenk hvilken retorikk jeg kommer til å bruke når jeg har drukket tre glass sprit! Sist jeg gjorde det skjedde det noe underlig. Det kom en hest med vinger som tok meg på sin rygg og fløyet meg til al-Aqsa-moskéen, så derfra dro vi til himmelen.

Jeg mener jeg har hørt om en annen kar som hadde en lignende opplevelse i svært beruset tilstand. Jo, det må ha vært Muhammad!! Stemmer det?

Denne uskyldige morsomheten fikk de to skolemestrene Maroc og Basim til å hente frem spanskrøret og peke mot døren:

Maroc72: Der gikk du over streken, frøken nesevis. Jeg tror vi sier takk for underholdningen og ønsker deg lykke til med behandlingen av dine ulike psykoser. Det har vært en glede å ha deg her, men alle ting må ta slutt en gang.

Basim: Enig med deg maroc. Jeg var i gang med å gjøre det samme.

Å være så respektløs når man er gjest hos noen, har jeg aldri opplevd.

Jeg hadde bare håpet at Sara skulle komme med den beklagelsen hun lovet i begynnelsen av hennes opphold her i forumet. Så langt har jeg ikke hørt noe.

Nå er hun ikke her, så vi får bare håpe at hun skriver det et annet sted da.

Før dette «klimaks» hadde de to antydet alkohol og psykiske problemer som forklaringer på Saras meninger. Det finnes alltid en utenforliggende årsak man kan falle tilbake på. Den samme metoden benytter noen av deres kvinnelige tilhengere som er en merkelig blanding av militante og ydmyke. Karima er en av dem, og tråden begynte med at hun kritiserte Sara for å ha brukt sitater fra debatten på islam.no i en artikkel i Aftenposten. Det var visst illojalt, og viste at Sara deltok for å spionere og avsløre. Hun var ikke til å stole på!

Medlemmer av totalitære bevegelser fatter ikke at andre ikke deler deres lojalitet. De som ikke gjør det, blir stemplet som forrædere. Det var samme gruppedisiplin i ML-bevegelsen, og den finnes også i kristne sekter. Sterke individer blir aldri tolerert i slike miljøer. De støter ut alt som kan true deres stabilitet.

Det har Basiim og Maroc72 demonstrert gjennom flere debatter på islam.no. Jeg vil tro mange av de nye stemmene vil miste interessen når Sara forsvinner. Men det interesserer ikke skolemestrene. Det viktigste er disiplinen, ellers rakner strukturen som holder alt på plass.

Konkret

Debatten skal helst gå i generelle spor. Det er generelt og uforpliktende. Det er når debatten blir konkret at det blir farlig, slik som med debatten om homofili. Da må man tone flagg. Islamsk Råd Norge har nok tapt mye på sitt unnvikende svar på spørsmålet om dødsstraff.

Sara var ubehagelig på islam.no fordi hun punkterte mange av de høytflyvende ballongene som noen av de norske konvertittene sender til værs. Der svever islam på en rosa sky. Den samme karima som åpnet tråden, hadde et ordskifte med sara som sier ganske mye:

Karima. Ja det er en utopi å tro at hele verden skal bli muslimer. Islam har ikke et slikt mål.

Sara: Det virker som om du må lære mer om din nye religion. Islam er universalistisk og et uttalt mål er at alle skal bøye seg for denne religionen.

Karima: Ja da må du vite hvordan islam regulerer ulike forhold. ikke Syrisk nasjonal lov slik den er i dag

Sara: Hvordan regulerer islam slike forhold? Jeg snakker ikke om syrisk lov. jeg snakker om islamsk lov. Og jeg har også vært muslim i 20 år og studert islam fra innsiden og senere mer objektivt. Islam er som kristendommen universalistisk, misjonerende og målet er å omvende alle til troen.

Hvis det finnes lærde som sier noe annet, vil jeg være svært takknemlig for å få navn og kontaktinformasjon til dem. Jeg liker å ha kontakt med fornuftige mennesker.

Karima: En islamsk stat er tuftet på islamsk verdigrunnlag hvor alle minoriteters rettigheter er ivaretatt.

Sara: En myte. I muslimske land som følger sharia blir alltid minoritetene diskriminert på mange måter. kristen har ikke adgang til høye verv i de fleste muslimske land. Misjon er forbudt ved loven. Presten som døpte meg risikerte livet. Agentene plaget livet av ham i en periode.

Karima: Hvem land følger sharia i dag? Hvorfor døpte du deg du som er ateist? Å gå fra en gud til treenighet må jo være litt av en kunst.

Sara: Mange muslimske land følger sharia i større eller mindre grad. Og i alle disse rangerer lavt i vurderingen til Human Rights Watch. Hvis islamister vinner makten i stadig flere land kommer det til å bli bare verre.

Jeg gikk over til kristendommen fordi den virket mer human enn islam. Så gikk jeg bort fra den da jeg ble klokere. Hva er problemet med teenigheten? Det er bare bra at makten blir litt fordelt…litt mer demokratisk

I motsetning til et moderne demokrati hvor det er en lov og en domstol kan en islamsk stat operere med paralelle lover og ulike domstoler innenfor samme rike.

I motsetning til et moderne demokrati hvor alle er like for loven og har de samme rettighetene, blir det ulike standarder i en islamsk stat. Samfunnet blir splittet etter etniske og religiøse skillelinjer.

Karima: Hvor har du fra at samfunnet blir splittet etter etniske skillelijer?

Sara: I Midtøsten er religion ikke en privat tro, men definerer folkegrupper, gir sosial identitet. Det er ingen mobilitet fordi konversjon ikke er akseptert verken sosialt eller juridisk. Etter flere hundre år med slik praksis har religion og etnisitet blitt tett sammenflettet. Assyrere og armere er for eksempel kristne, alle sammen. Sunni-muslimer er hovedsaklig arabere. Druzere følger en shiitisk retning osv. Å ha forskjellige lover for forskjellige religiøse grupper betyr i praksis at man deler samfunnet i etnisiteter og forsterker splittelsen og gapet.

Det blir ikke et harmonisk samfunn av dette. Jeg vet hva jeg snakker om.

Karima: Det er en velferdsstat hvor alle borgere er sikrert sine økonomiske rettigheter. (red: en islamsk stat)

Sara: Også en myte. De største skillene på rik og fattig finnes i muslimske land. I tillegg er det interessant at du ikke nevner sivile og politiske rettigheter i det hele tatt. Typisk islamsk! Man snakker bare om brødet, men makten er i Guds hender, altså presteskapet.

Karima: Hvilket sunnimuslimsk presteskap snakker du om? Eller er det en shia stat som er islamsk stat i dine øyne? Skillelinjene på rik og fattige i muslimske land går ikke etter religion, selv dumme 15 åringer som meg vet det.

Sara: Jeg legger et annet innhold i «presteskap» enn den konvensjonelle. De utgjør ikke en institusjon, men har likevel altfor mye makt.

Jeg har ikke sagt at skillelinjene går etter religion. Jeg mener at islam i praksis ikke er egalitær. Jeg snakker om mangel på politiske og sivile rettigheter.

Karima: Ateister har lov å være ateister og andre religiøse har rett å utøve sin tro (red.: i en islamsk stat).

Sara: Jeg hoppet av stolen nå!! Hvor i all verden har du dette fra???!!!!!! Hvor befinner du deg akkurat nå? I ko-ko-landet eller utopia? Orientér deg mer om din religion før du går ut og forkynner den islamske storsinnethet! Det du driver med nå er rett og slett umoralsk! Det eer å forfalske virkeligheten og tegne et fantasibilde.

Karima: Når du ikke har saklige argumenter går du til fult personangrep. Koranen sier klart og tydelig at det ikke er tvang i religionen.

Sara: Har jeg ikke saklige argumenter? Nei vel. Det finnes ingen bevis verken i Koranen, hadithen, islamsk historie og islamsk praksis i dag som støtter min påstand. Ateister har det helt utmerket i Iran, Syria, Afganistan, Indonesia, Sudan og Sudi-Arabia for å nevne noen få land i farten. De står på stand og deler ut brosjyrer utenfor moskéene. De deltar på TV-debatter. Jeg vurderer faktisk å flytte nedover for å leve i bedre harmoni med min ateistiske overbevisning.

Det finne ett vers som sier at det ikke er tvang i religionen, muligens to. Men flere som krever fullstendig underkastelse og et klart bud om å drepe vantro og frafalne. I islamsk historie rullet mange hoder, ikke minst i ridda-krigene. Krigen for å tvinge de som forlot islam etter profetens død tilbake. De fikk valget mellom islam eller døden.

Hvorfor tror du islam spredte seg så raskt over store landområder? Det var nettopp fordi det var tvang, enten direkte eller indirekte. ved lover som forskjellsbehandler ikke-muslimer, høye skatter, lav status, ingen adgang til høye stillinger, ingen adgang til å gifte seg med muslimske kvinner osv.

Det er ingen tvang i islam. Jeg tror du har rett. Hadde ingen argumenter, så jeg måtte ty til personangrep. Du avslørte meg nå.

Karima: Tror du at velferdstaten ble funnet opp i vesten, eller at vesten er de første til å huse et pluralistisk samfunn?

Sara: Definitivt ja!

Karima: Det er du som er kunnskapsløs og historieløs. Les litt mer om Omar ibn Khattabs styre.

Sara: Han var en drittsekk!

Karima: Syria har en lengre tradisjon på å hus et flerreligiøst samfunn enn Norge. Selv om Syria er styrt av det kommunistiske Bah partiet og er langt fra et sharia styre. Norske prester setter Syria som eksempel på godt samkvem mellom muslimer og kristne. Det er mange sekulære ateister i Syria du er ikke den første eller den eneste.

Sara: Bath-partiet er ikke kommunistisk, men sosialistisk.

Hvis du snakker om et pluralistisk samfunn i betydningen at det finnes flere grupper, er det greit. Hvis det handler om et pluralistisk verdigrunnlag, kommer Syria svært dårlig ut.

Jeg fester ikke min lit til hva norske prester sier. De er ikke bedre enn imamer.

nei, jeg er ikke den eneste ateisten fra Syria. men de som er det der holder som regel kjeft om det.

Jeg er sjokkert over kunnskapsnivået du her presterer, og det er såpass alvorlig at jeg ikke kan være høflig. Er det på et slikt grunnlag muslimske menigheter rekrutterer nye medlemmer? Er det det konvertitter tror om islam? Redningen…frelsen? Hahahahaha

Karima: Ha ha Blindern presenter mer islam undervisning enn du tåler.

Sara: Den skjønte jeg ikke. Jeg har selv studert islam på Blindern.

Karima: Lykke til! Nyt frelsen!

Sara. Jeg nyter og nyter

Karima: Amen! Nyt videre!

Det er betegnende at når debatten går sur og man stanger hodet mot en vegg, som kan være at den ene har tatt innversvingen på den andre, så tyr man til personlige utfall.

Det er noe kjedelig, monomant over islam.no. Det blir ikke debatt, men koseprat. Rammene er gitt av menn. Og kvinnene kan fnise og får aller nådigst lov å delta, hvis de følger reglene. Man behandler voksne mennesker som barn: Hit, men ikke lenger! Hvis dette er islam er det en effektiv skrekkpropganda Basim og Maroc driver.

Sara hadde en replikk som oppsummerer hva det handler om:

Trist hvis mange muslimer anser berettiget kritikk til å være rent vås, for du skjønner, vesten er overlegen fordi mennesker gjennom flere hundre år pekte på feil, mangler og svakheter i religionen og tradisjonen. Andre lyttet og gjorde noe med det. Det gikk bra til slutt. Det kommer til å gå bra med oss muslimer også. Det er ingen grunn til å tro noe annet, men det kommer til å ta tid.

Muslimer er like rasjonelle som alle andre.

Hele tråden:

http://www.islam.no/forum/forum_posts.asp?TID=10790&PN=1&TPN=1

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂