Forsker Anne Britt Djuve ved Forskningsstiftelsen Fafo retter kraftig kritikk mot Liberalt Laboratoriums rapport «Hva vet vi om hverandre?». Datamaterialet LibLab har benyttet som grunnlag for rapporten er så godt som verdiløst, skriver Djuve.

Utgangspunktet for prosjektet er en mistanke om at det står dårlig til med etniske nordmenns kunnskap om norske muslimer. Det har han sikkert rett i. Men det står dessverre dårlig til med LibLabs kunnskaper om eget datamateriale også. Dataene om norske muslimers holdninger er samlet inn av TNS Gallup i 2006, og er dessverre så godt som verdiløse.

Dataene ble samlet inn på oppdrag for TV 2, og holder omtrent samme kvalitet som TV 2s egne «ring inn»-undersøkelser. TNS Gallup har etablert en liste over 25 000 personer med muslimsk-klingende navn, som de har klart å finne telefonnummer til. Av disse er 495 personer intervjuet – tilsvarende en svarprosent på 2!

Gallups publikasjon oppgir imidlertid ikke noen svarprosent i undersøkelsen, og da Djuve ba om å få svarprosenten oppgitt i fjor fikk hun avslag fordi svarprosenten angivelig var en forretningshemmelighet.

På toppen av det hele presenterer TNS Gallup en tabell over usikkerhetsmarginer som gir inntrykk av at feilmarginene i undersøkelsen ligger på 2- 5 prosentpoeng. Dette er grovt misvisende. Det eneste man kan si om feilmarginene i en undersøkelse med så lav svarprosent, er at de er enorme.

Mange synes matte er kjedelig. Men noen grunnleggende ferdigheter er faktisk nødvendig for å drive med statistikkproduksjon. Ideen bak undersøkelsen er god, og det er grunn til å tro at nordmenn har en rekke feilaktige oppfatninger om muslimer.

Men hvis disse oppfatningene skal korrigeres, må man presentere resultater som holder mål – ellers mister forskningen enhver legitimitet.

Aftenposten: Tull om tall

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.