Kommentar

Aftenposten presenterer idag en undersøkelse som viser at et betydelig antall nordmenn vil forby nazister og islamister å holde møter. Undersøkelsen ble gjort ifjor, så tallene ville nok vært enda høyere idag.

Men det mest bemerkelsesverdige er akademikernes kommentarer som er preget av en verdensfjernhet og nedlatenhet man ville trodd ikke var mulig etter 7-7.

En spørreundersøkelse foretatt blant nordmenn viser at svært mange av de spurte er mer restriktive enn loven når det handler om ytringsfrihet. Kun to av ti vil tillate alle, også omstridte grupper som eksempelvis nazister, rasister og muslimske fundamentalister, å arrangere offentlige møter, slik bestemmelsen om ytringsfrihet nedfelt i Grunnloven tillater.
Av et representativt utvalg på 1404 personer i alderen 18- 79 år svarte 76 prosent at de vil nekte nazister å arrangere offentlige møter. 25 prosent mener at kommunister ikke bør få lov til å samles på samme vis.
Spørreskjema- undersøkelsen ble utført av TNS Gallup på oppdrag for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i fjor høst. Resultatene, som ikke tidligere er gjort offentlig kjent, inngår i et større prosjekt der 35 land bidrar.

Eivind Smith, medlem av Ytringsfrihetskommisjonen:

– Du må ned i det enkelte dilemma før man vet hva folk egentlig. Det er fint at folk er for menneskerettigheter i konfliktsituasjoner, men det er når du spør hva folk synes om nynazister og muslimske fundamentalister, at du virkelig får vite hva de mener. Sånn sett er de to undersøkelsene interessante å sammenligne fordi den almene velvilligheten ikke nødvendigvis duger når det kommer til stykket, mener Smith.

Antidemokratisk.
– Dette er veldig overraskende og viser at det er en viss antidemokratisk understrøm i befolkningen, sier advokat Cato Schiøtz, en av landets fremste eksperter på ytringsfrihet og injurier.
– Skyldes dette uvitenhet, frykt eller noe annet?
– Dette er et element av alminnelig intoleranse. Skraper man på overflaten, så kommer det frem udemokratiske holdninger. Det er som rasisme, man skal ikke ha skrapt mye på gjennomsnittsnordmannen før de klare rasistiske tolkningene kommer til overflaten, sier Schiøtz. Han mener nordmenn er mindre liberale enn vi liker å tro.
Mangler forståelse.
– Det er viktig å opprettholde den liberale rettsstatens grunnleggende prinsipper som ytringsfriheten, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap, Marius Emberland ved Senter for menneskerettigheter (SMR).

Vil begrense ytringsfriheten

Er det noen som husker Bjørneboes historie om Formyndermennesket? Folket må oppdras! De er ikke oppdratt tilstrekkelig, og forstår ikke sitt eget beste.

Mantraet nå er: den liberale rettsstatens prinsipper. Uttal det lenge nok og du er beskyttet mot terror og all vederstyggelighet.