Av Jonas Haugsvold, jurist Når homogene verdier blir erstattet av et mangfold av kulturelle normer, finner liberalistene frelse i universelle menneskerettigheter. Det er ikke lenger bare mennesket som skal beskyttes – også verdiene mennesket går inn for, skal likebehandles i rettighetenes navn. I stedet for å kreve at den enkelte borger innretter sin politiske virksomhet […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.