Nytt

Tyrkia mener seg forfulgt og bakvasket i armener-spørsmålet. Men dagen etter at Utenrikskomiteen i Representantenes Hus stemte for å kalle myrderiene for folkemord, dømte en tyrkisk domstol Arat Dink til ett års betinget fengsel for å ha tatt ordet folkemord i sin munn.

Dink er sønn av Hrant Dink som ble skutt og drept i januar av en ung mann med nasjonalistiske symaptier. Dink var redaktør av den armenske avisen Agos og hadde brukt uttrykket folkemord. Nå har sønnen Arat overtatt redaktørjobben, og blir dømt, som sin far.

Man har inntrykk av at tyrkiske myndigheter ikke ser dette perspektivet i det hele tatt når de dømmer sønnen til betinget fengsel.

Dink ble dømt etter paragrafen om brudd på «tyrkiskhet».

«The discriminatory mentality which turned intolerance into a state tradition has yet again declared criticism and expression of opinion an insult to Turkishness and a crime,» the group Human Rights Associated said in a statement.

Son of journalist convicted in Turkey