Kommentar

NRK viser sin shizofrene side når de skal lage innslag om dødstruslene mot Lars Vilks. Advokat og Venstremann Abid Q. Raja får fremføre en apologi for truslene, uten at intervjueren knyr, og P.E.N-leder Anders Heger ramser opp retten til ytringsfrihet, for i neste øyeblikk å kappe hodet av den.

Shizofrenien slår for alvor inn når leder av Nobelsenteret, Bente Erichsen, forteller at de skal vise filmen «Submission», laget av Theo van Gogh og Ayaan Hirsi Ali, når uken viet ytringsfrihet åpner.

NRK er en sterk medvirker til at det skapes et klima der ytringsfriheten omhegnes av forbehold.
Man kan kalle det «Det kommer an på-ytringsfriheten». Den gjelder ikke hvis det krenker feks. muslimer. Hvordan man skal forhindre kunsterne å lage verk som krenker, sies det ikke noe om. Heger reduserer kunsten til et spørsmål om sunn fornuft, et prinsipp man aldri vil finne på å innføre når det gjelder å krenke andre tabuer, feks. Bjarne Melgaards film om en mann som suger på en barnearm.

Både Raja og Heger opptrer som litt blaserte, besserwissere.

Raja sier at en ting er å publisere ting i et liberalt samfunn, og det er har man rett til, noe annet er å publisere det i et samfunn med andre prioriteringer. Da må man regne med bråk.

Dette er oppsiktsvekkende, men NRK lot det passere som fornuftig tale. For det første: Lars Vilks har ikke publisert tegningene i Pakistan eller den muslimske verden. Det er den globaliserte verden som bringer dem dit. Det er en del av Vilks prosjekt at han vil demonstrere at verden er blitt global og at kunsten ikke kan disiplineres fordi noen på andre siden av jordkloden ikke liker den.

Men Raja sier i virkeligheten det motsatte: han mener at de rasende folkemengdene i Pakistan skal ha veto over kunstnerisk frihet i feks. Sverige.

Det blir konsekvensen av hans argumentasjon.

Men Raja går enda lenger. Han sier truslene er forståelige fordi andre samfunn har andre prioriteringer. Dermed normaliserer han Al Qaidas religiøse terror. Han gir faktisk den fanatiske voldsteologien et forståelig skjær: det er naturlig at de reagerer med dødstrusler.

Vi hadde forventet at representanter for islam ville tatt avstand fra truslene og sagt at de er grovt misbruk av islam. I stedet sier Venstremannen Raja at det er forståelig at det kommer slike reaksjoner.

NRK-reporteren nikket vel samtykkende. Det er slik svar de forventer: her taler fornuften.

Leder av Norske P.E.N, forlegger Anders Heger, som er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, la ingen skjul på sin forakt for Lars Vilks. Joda, man har ytringsfrihet, men det var ingen tvil om at kunstneren har ment dette som en provokasjon.

Det er som om ingenting av de siste årenes hendelser har gått inn: Heger skrev under på protesten mot Rushdie-fatwaen. Men nå har vi sett hva islamismen er istand til og da sier forsvareren av det frie ord: Jo, men.

La meg en passant bemerke at jeg har vært medlem av Norske P.E.N i mange år. Unnlatelsene har vært mange, men de har tross alt gjort en del bra, i Tyrkia, i Jemen osv. Men et utspill som dette bryter en grense. Det er umulig å være medlem av en organisasjon for det frie ord, der lederen spotter en kunstner som er drapstruet av Al Qaida.

Heger er ikke alene med unnfallenheten. Schibsted-eide Sydsvenska Dagbladet ser ingen grunn til å publisere tegningene.

– Att SvD valt att inte publicera teckningen har dock inget med risken för hot att göra. Jag gör bedömningen att den är alltför kränkande för alltför många människor. På en redaktion fattar vi ständigt sådana beslut och de bilder som kan vara alltför stötande väljer vi bort. Förutom rondellhundar och andra särskilt förnedrande karikatyrer kan det exempelvis handla om grov pornografi eller blodiga olycksbilder. Det innebär inte att vi anser att de borde förbjudas utan bara att de inte ska tryckas i vår tidning. Det är själva idén med att ha en ansvarig utgivare och grunden för den svenska tryckfriheten.

Og dagens leder i VG er et stykke forblommet retorikk. Der beklages det at Lars Vilks må leve med døden hengende over hodet i mange år. Vi andre må leve med strengere kontrolltiltak.

Det er en situasjon vi må leve med i mange år fremover.

skriver VG, resignert, før lederen svinger seg opp og oppfordrer alle til å slåss mot mørkemennene. Det er et ord fra kristen tradisjon. «Middelalderfascistiske metoder» er nyskaping fra VGs leder. Det lyder nesten som Anders Giæver.

Men terror er ikke noe vi skal avfinne oss med. Det er en kamp for det frie ord og invidets rettigheter – hver eneste dag. Hver gang vi støtter opp om disse frihetene slår vi et slag mot Al Qaida. Men den som konstanterer ytringsfrihet for i neste øyeblikk å unnsi den, saboterer kampen, og løper i realiteten fiendens ærend. Slik er det.