Kommentar

Sanne kunstnere vil alltid være uforutsigbare. NRKs Berit Rekaa forstår ikke det. Hun spurte: «Hvorfor akkurat nå? Var det lurt? » Som om kunstnere tenker på hva som er lurt!

Selvfølgelig var det ikke lurt. Men slik tenker og spør en spissborger: Man skal alltid tenke instrumentelt. Hvis noen bryter en uskreven regel, så får de ta støyten. Rekaas irritasjon skyldes nok at bråket i dette tilfellet ikke bare går ut over Lars Vilks – som er truet på livet – men hele det svenske samfunnet som nå opplever motsetninger og å bli hetset i utlandet, akkurat som Danmark.

Akkurat det synes nok Rekaa var helt unødvendig. For dette har vi da vært gjennom og funnet ut at ikke var verdt prisen. Hvorfor sette igang samme bråk en gang til? Slik tenker en NRK-reporter som tror eller mener at mennesker skal være disiplinerte. Man må spørre hva slags samfunn vi da vil få.

Mennesker som Lars Vilks lar seg ikke temme. Det vil alltid være noen det stikker en liten djevel i, og som får lyst til å provosere. Har ikke Rekaa hørt om Dostojevskijs «kjellermenneske»? Det er det ikke plass til i det nye pottetrente flerkulturelle samfunnet. Det er innlysende hva man ikke må gjøre. Man tegner ikke profeten som hund! Med en slik profanering har kunstneren nærmest lyst seg selv fredløs. Langt på vei er det det den tolerante eliten mener, selv om den ikke tør tenke tanken helt ut.

Det er lagt noen premisser for samlivet mellom europeere og muslimer som betyr at folk som ikke kan oppføre seg, risikerer mental og fysisk trakassering og endog død. De velmente beklager slike utslag og fordømmer dem, men går aldri inn på sin egen rolle som premissleverandører for slik oppførsel.

Et grelt eksempel fikk vi i Lyngdal torsdag under skoledebatten på videregående. Der kom Fpu-representanten til å si noen dumme ting, som at 8 av 10 innvandrere er kriminelle og bør utvises fra Norge. For det ble han overfalt av en gruppe kosovoalbanere på parkeringsplassen, og de ventet visst også på ham utenfor politikammeret da han gikk for å anmelde.

NRKs innslag dagen etter i «Her & Nå» dreide seg bare om hva Fpu-representanten hadde sagt, og flere representanter for andre partier tok kraftig avstand fra uttalelelsene. Ingen snakket om det at han var blitt overfalt.

Vi er kommet inn i en dynamikk der en overtolerant elite har lagt premissene for at innvandrere bruker vold mot sine «motstandere». Også under Ali Farah-saken ble det brukt trusler.

Det er en ytterst farlig utvikling. Fpu-representantens ord var tåpelige, men kan ikke rettferdiggjøre fysisk vold.

Da Ytringskommisjonen under Francis Sejersted la frem sin rapport, snakket man varmt om at ytringsfrihetens styrke avhenger av at samfunnet tåler de usympatiske meningene. Den gang var det nynazister man ville tolerere. Men nå som samfunnet har fått grupper som anvender vold mot annerledestenkende, er man taus.

Nå har man virkelig anledning til å solidarisere seg med originaler: Man trenger slett ikke like Lars Vilks tegninger. Men man må forstå at det som står på spill er noe langt mer enn retten til å trykke noen tegninger. Erfaringene fra Danmark viste at mange dansker forsto det. Lars Vilks tegninger kan meget vel få samme effekt i Sverige. Journalister freser, for de fornemmer nok at det her kan flyttes grensesteiner utenfor deres kontroll. Men Lars Vilks rører ved krefter som allerede er der. Nerikes Allehanda slipper dem løs, og så oppdager svenskene at det likevel er noe de står for, når det kommer til stykket.

Les også

-
-
-
-
-
-