Feature

vilks_rondellhund.jpg

Meldingen om at Lars Vilks ble overfalt under en forelesning ved Universitetet i Uppsala, kommer bare få dager etter nyheten om at den svenske sikkerhetstjenesten Säpo forlangte å få dekket deler av kostnadene ved å beskytte den svenske kunstneren under et foredrag i Göteborg. Konsekvensen av denne utrolige unnfallenheten overfor islamistene som gjentatte ganger har truet Vilks på livet og satt en pris på hans hode, ble i første omgang at Göteborg-forelesningen ble avlyst. Det var i seg selv et tilstrekkelig håndfast bevis på at Sverige ikke har ytringsfrihet, at landet har gitt etter for truslene fra det som ville ha vært en svak fiende i fravær av denne tafatte holdningen.

For bare noen måneder siden ble den danske tegneren Kurt Westergaard angrepet i sitt eget hjem, og for kort tid siden ble det kjent at han mot sin vilje er på vei bort fra sin avis Jyllands-Posten. Nå er Lars Vilks også blitt fysisk angrepet, og selv om han slapp fysisk uskadd fra det hele, risikerer man en ond sirkel av selvsensur, flere trusler og overfall, samt ytterligere unnfallenhet. Det vi er vitne til er en opptrapping av krigen mot våre friheter som nok får det til å gå kaldt nedover ryggen på noen hver, særlig tatt i betraktning at disse to modige menn ikke støttes av institusjoner som burde ha vært samfunnets bærebjelker. Kan den klare indikasjonen på at svenske myndigheter følger minste motstands vei ha gitt våre fiender blod på tann? Mon tro om de førstnevnte har tenkt å ta hintet snart?

For er det noe folk fra de primitive volds-, trussels- og æreskulturene vi inntil nylig ikke var belemret med i Norden vet å dra kjensel på, så er det frykt. Vilks ser ikke ut til å være nevneverdig rammet av den, og det påhviler oss alle å møte mørkets krefter med den samme roen. Friheten er ingen gratis lunsj, eller som Theo van Goghs mor sa: Friheten er ikke for de redde. Hvis myndighetene er redde eller ikke stiller opp for folk som Lars Vilks, påhviler det oss andre å være uredde og støtte ham. Vi må alle være Lars Vilks nå, i motsatt fall fortjener vi det slaveriet fienden vil ha oss inn i.