Sakset/Fra hofta

Færre unge kriminelle innvandrere fremstilles i Københavns Dommervagt for tilfeller av personfarlig kriminalitet. Statistikk for fjoråret viser et fall på 36 prosent i forhold til 2005, skriver Jyllandsposten.

Den negative utviklingen har vendt seg til det bedre av flere årsaker, som intensivt arbeid mot innvandrerkriminalitet og at politiet har blitt mindre diskriminerende.
I følge innvandrerkonsulent Fahmy Almajid skyldes utviklingen også en økende religiøsitet blant unge, men det religiøse aspektet oppfattes ikke som udelt positivt:

-Der er kommet færre indvandrere på gaderne. Arbejdsmarkedet og uddannelseinstitutionerne er siden 90erne blevet bedre til at tage imod indvandrerne. Desuden er de unge indvandrere blevet mere religiøse. Det er tvivlsomt, om det i sig selv er positivt, men det fører til mindre kriminalitet, siger Fahmy Almajid.

Jyllandsposten: Færre unge kriminelle indvandrere