Innvandrere med bakgrunn fra Midtøsten unnlater å melde kriminalitet til politiet, og ordner seg innebyrdes i saker som f.eks. omhandler vold. Denne holdningen betyr blant annet at kriminelle går fritt i samfunnet fordi den etniske gruppen de tilhører vegrer seg for å anmelde dem:

Det er bedre at klare ulovlige affærer uden politiets indblanding. Denne holdning blandt grupper af indvandrere fra Mellemøsten betyder at kriminelle i dag går frit omkring, fordi deres landsmænd vægrer sig ved at melde dem.

I stedet har nogle indført selvbestaltede domstole: de indgår indbyrdes aftaler udenom systemet.

Selvjustitsen er nået så vidt, at der i mindst et tilfælde er lagt rede penge på bordet. Her har en voldsmand indtil videre klaret frisag mod betaling. Han købte sit offer til tavshed om volden. Der blev afregnet kontant uden medvirken af myndigheder.

Et spørgsmål om ære

Politiet betegner denne selvtægt som et tilbageskridt. Lederen af nærpolitiet i Gellerupparken og Århus Vest, politikommissær Jens Espensen siger:

»En periode syntes vi det gik fremad. Viljen til at gå til politiet var støt stigende. Et eksempel var det rigtig mange henvendelser, der i foråret medvirkede til opklaring af en stribe gaderøverier. Men nu møder vi – ligesom det er sket tidligere – flere tavse vidner.«

En af årsagerne er, at folk frygter repressalier fra de mest magtfulde kriminelle indvandrere i Gellerupparken. En anden forklaring er ære. Det anses i nogle familier stadigvæk for mindre værdigt at inddrage politiet, vurderer ordensmagtens repræsentanter.

Århus Stiftstidende: Gellerup: Indvandrere laver egen domstol