Miljømyndighetene i Danmark har bestemt at bønnerop fra moskeer er «samfunnsakseptert støy» og kan ikke reguleres. Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med bygging av en tyrkisk stormoske i Gellerupparken ved Odense.

»Allah-u-Akbar«, »Gud er stor«.

Råbet høres fem gange om dagen i muslimske lande, når der i nogle minutter kaldes til bøn fra højtalere eller moskeernes tårne, minareterne.

I Danmark arbejder forskellige grupper på at bygge stormoskeer, og de får frit slag til at kalde til bøn. Lyden er ifølge Miljøstyrelsen »samfundsaccepteret støj« og kan derfor ikke reguleres.

Lige nu er diskussionen aktuel i Århus, hvor der planlægges en stor tyrkisk moské i nærheden af Gellerupparken.

Bekymring fra naboer
En nabohøring viste bekymring for netop indkaldelse til bøn, men Århus Kommune kan ikke via lokalplaner forhindre det, hvis moskeen vil indkalde til bøn, fastslår Miljøstyrelsen.

Og sådan er det i hele Danmark.

»Visse aktiviteter regulerer man ikke, fordi de betragtes som samfundsaccepteret støj. Det betyder, at der ikke via miljøbeskyttelsesloven kan fastsættes regler for, hvor meget de må støje,« forklarer ingeniør Jesper Mogensen fra Miljøstyrelsen.

Ud over kirkeklokker og bøn-indkaldelse fra moskeer gælder det blandt andet lydene fra udrykningskøretøjer, skoleklokker og alarmsirener.

Det er kun omfanget av lyden som kan reguleres, men det skal skje ut fra «normal praksis», og hva er normalt? Kirkeministeriet regulering ringing med kirkeklokker, mens lokale tilsyn regulererer andre trossamfunn. Det virker som om de skal ta utgangspunkt i hva som er normalt for det aktuelle trossamfunn, for muslimer er det som kjent fem ganger i døgnet.

Naser Khader vil forandre loven.

e Konservative i Århus har ført sagen videre til partiets folketingsmedlem, Naser Khader, som vil ændre reglerne.

»Kommunerne bør selv kunne udarbejde en lokalplan om, at moskeerne ikke må kalde til bøn,« siger Khader, der mener, at man sagtens kan forhindre bønindkaldelser fra kl. 4 om morgenen og frem uden at komme i strid med grundloven.

»Det er en praktisk skik fra dengang, da folk ikke gik med ur. Derfor har det ikke noget med religionsfrihed at gøre,« siger Naser Khader.

»Et brud på religionsfriheden ville være, hvis vi sagde, at de inde i moskeen skulle vende hovedet mod København frem for Mekka,« siger den konservative ordfører.

Frit slag for moské-støj