Kommentar

Aviser og etermedienes oppslag om at Muhammad Yunus hyret profesjonelle rådgivere som drev utpressing av Telenor, og brukte Nobelprisen for hva det var verdt, lukter plantet langt vei.

Det er utrolig og direkte uetisk av Dagsnytt og Aftenposten å presentere dette som objektiv informasjon, uten å oppgi kilder. Det lukter lang vei. Dagsnytt siterer avisene, og leser man Aftenposten ser man at de ikke navngir kildene. De bare «erfarer».

Det påstås at Yunus leide inn profesjonelle PR-rådgivere, men det er nettopp det dagens oppslag lukter av: PR-rådgivere som planter en story. Det er måten den refereres på som gir en vemmelig bismak.

Er det noe galt i om et tredje-verden selskap hyrer profesjonelle rådgivere i en så delikat situasjon. Det fremgår ikke av Aftenpostens artikkel at Telenor faktisk benektet fakta: Jon-Fredrik Baksaas satt på Dagsrevyen og løy om intensjonsavtalen. I Aftenposten blir dette til at Telenor kom bakpå og ble forvirret og tatt på sengen av Yunus og hans PR-folk.

Nå har tydeligvis Telenor fått summet seg og leid inn sitt eget byrå til en motoffensiv. Det er vemmelig at norske redaksjoner lar seg bruke til å diskreditere den personen de nettopp har glorifisert.

Ordbruken til Dagsnytt sier sitt: Telenor ble på forhånd presset, og det så hardt at selskapet så seg nødt til å varsle regjeringen het det. Det høres ut som om Yunus satte tommeskruer på Baksaas.

Ordet utpressing ble brukt i Dagsnytt-sendingen. Det er meget alvorlige beskyldninger. Det antydes at Yunus har vært ute etter å mele sin egen kake, dvs. benytte goodwill-anledningen til å presse Telenor. Mens saken vitterlig er at Baksaas måtte innrømme at det foreligger en intensjonsavtale. Men ifølge Aftenposten var den så hemmelig at man ikke kunne bekrefte den! Makan til propaganda!

Det refereres til at Yunus til og med hadde med seg et utkast til pressemelding, for å vise hvor profesjonelle «utpressere» de var. Men på dagens story høres det ut som om norske medier har fått seg forelagt en ferdig sak og lar seg bruke.

Les også

-
-
-
-
-