Ordet proporsjonalitet er blitt selvforklarende: Israel overreagerer. Her varierer forståelsen fra det helt enkle: liv mot liv, til det mer sofistikerte: ødeleggelse av infrastruktur i stort omfang og for mye collateral damage, uforutsett innvirkning på den politiske prosessen etc.

Det er interessant å se hvordan denne oppfattelsen brukes av islamister og muslimer til å «even the score», til å hamre fast at de også har rett til å slå tilbake, og da heter det ikke angrep, men selvforsvar. Det var nettopp denne forvirrede tankegangen de 54 muslimske organisasjonene stilte til skue under pressekonferansen i Oslo sist uke. Selv israelske sivile var «fair targets», de støtter jo IDF.

Tar man tanken om proporsjonalitet et skritt videre, havner man i den gamle jus talionis, øye for øye, tann for tann. Men selv ikke den holder dagens israelitter seg til, ifølge Gudmund Hernes: Dagens jøder sier ti øyne for hvert øye, og ti tenner for hver tann. Hva gjør man med slike?

Men er tanken om proporsjonalitet meningsfull? Eller skjuler de endel premisser som ved neste korsvei kan få helt andre utslag?

Islamistene vet å spille på like-for-like tanken. Iran sier: Vi har også rett på utnyttelse av atomteknologi, inklusive anriking. Og mange i Vest sier: selvfølgelig. Det er USA som er farlig.

Det er påfallende hvor mange journalister som har inntatt den klassiske Vietnam-posituren, som sier at «krigsmaskinen» alltid tar feil, alltid tenker på noe faenskap eller alltid bommer og kjører seg fast. Overmakten er alltid allmektig og impotent på en gang.

Men Israel er ikke allmektig. Innerst inne er israelittene usikre og redde. De vet hva som venter hvis de svikter. Derfor er det å be om proporsjonalitet tankeløst og illusorisk, hvis man ikke vet noe om, eller tar hensyn til partenes styrke. Hizbollah vet de har Iran og Syria i ryggen. De har også en ideologi som gjør at de ønsker døden velkommen. Derfor kan de skjule seg blant sivilbefolkningen og la de ta støyten, uten å blunke.

Det kan ikke Israel. De kjemper etter andre regler. Hvis to parter følger helt ulike regler, er det misvisende å snakke om proporsjonalitet.

Snakk heller om humanisme.

Men i Vesten er vil blitt så blendet av vår egen retorikk, at vi ikke merker at proporsjonalitstanken kan brukes mot oss.

Muslimene sier at: det har vi også rett til. Vi har også rett til en plass i solen. Våre skikker er like mye verdt.

De sier faktisk også: våre fiender skal være deres fiender. De godtar ikke at Vesten kan føre krig mot muslimer, selv ikke for å befri dem! Syretesten her er Afghanistan, hvor et flertall av britiske muslimer anser Afghanistan for å være okkupert, ikke befridd!

Det clasher selvfølgelig på Irak. Men kollisjonen fremfor noe er Israel. Det vil derfor komme et økende press fra europeiske muslimer for å distansere vestlige land fra Israel. Forskere, journalister og politikere er pådrivere og legitimerer allerede en slik utvikling. Den er tydelig i Norge, men skjer på så skjulte premisser at det går de fleste hus forbi.

to be continued…

Les også

-
-
-
-
-
-
-