Stikkordet for det internasjonale samfunns reaksjon på Gaza-bombardementet er «proporsjonalitet». Men gir det mening? Sier antall ofre på hver side noe særlig ut over antall døde? Det er som om verden flykter vekk fra hva som står på spill, og skjuler seg bak oppmerksomheten rundt Israels militærtekniske styrke og ødeleggelsene. Reaksjonene er som forventet. Statssekretær […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.