Kommentar

Amerikansk-finansierte Radio Free Europe/Radio Liberty har i årevis blitt kringkastet av lokale radiostasjoner slik at de har dekket store deler av Russland. Det er det nå slutt på. Myndighetene har satt de byråkratiske tommeskruene på og truet med ikke å fornye lisensene. Radio Free Europe/Radio Liberty kan følgelig bare høres i Moskva og St. Petersburg.

De amerikanskfinansierte stasjonene er ikke noe småtteri. 250 journalister bidrar til den russisk-språklige sendingen, mange av dem frilansere. De utgjør et viktig korrektiv til den offisielle propagandaen.

Men plutselig sa de russiske stasjonene nei til videreformidling.

«The partners have been rebroadcasting our content for years, and suddenly all of them gave up at once,» said Elena Golushkova, director of the news service’s operations in Russia.

Putin bruker ikke jernneven hvis han ikke må. Byråkratiet fant denne gang frem til bestemmelser om hvor stor del av programmene som må være egenproduserte. De brukte de formelle kriteriene til å true med å ta lisensen.

Jeffrey N. Trimble, the acting president of Radio Free Europe/Radio Liberty, said the pressure against his service’s partners had resulted in all but 4 or 5 of the stations dropping the programs. Last year, at least 30 stations carried the material.

He said the crackdown appeared to be part of the larger trend against independent journalism. «The media in Russia has become less free, and we are caught up in that,» Mr. Trimble said.

An official at the State Department said that Secretary of State Condoleezza Rice and other officials have raised the issue with Russia, without result.

The American efforts, while falling within larger concerns about press freedoms here, have been complicated because the partner stations did appear to have technical violations that gave Russian regulators some basis for action, the official said.

«High-level State Department officials have discussed these issues repeatedly with Russian officials, both in Moscow and in Washington,» the official said. «These decisions have not yet led to a satisfactory resolution of these matters, and we will continue to push until a satisfactory solution is reached.»

Det sier seg selv at det ikke er lett for State Department å vinne frem med sin kritikk, når presidenten selv sier at man ikke bør kritisere Putin offentlig i ømtålige saker. Det er det samme som å gi ham carte blanche. For det er vel aldri aktuelt å kritisere noen for saker som ikke er ømtålige?

Russia Suppresses U.S.-Financed Radio Broadcasts