Kommentar

De ukjente: Politifolk som i årevis har jobbet med utlendingssaker, mener at et realistisk anslag tilsier at 10 000 lever her i Norge med falsk ID. … Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) Arne Jørgen Olafsen, sier at man har grunn til å tro at antallet illegale innvandrere i Norge er økende. … Olafsen mener det er alt for enkelt – og lønnsomt – for asylsøkere å la være å samarbeide med myndighetene.
Islamister med falsk ID