Kommentar

Konstituert redaktør i Dagbladet, Lars Helle, sier at Astrid Melands anmeldelse av Erling Borges «Et lite stykke Norge» bryter med noen av grunnholdningene i avisen. Snakk om umyndiggjøring!

Ironi og paradokser kan ikke være Helles spesiale. I en sak som det er blitt påstått handler om sensur, presterer Helle å underkjenne avisens egen reporter. Finnes det ikke rom for originalitet og individualitet i Dagbladet? At anmeldelsen vakte reaksjoner innad, slik Bergens Tidende melder, forbauser ikke. Det forsto vi med en gang anmeldelsen ble lagt ut.

Men at konstituert redaktør føler seg kallet til offentlig å desavuere sin egen journalist er et brudd på uskrevne regler: man svikter ikke sine egne medarbeidere. Hvor ble det av avisen med alle gullpennene?

– Det er ting i den omtalen som ikkje er i samsvar med Dagbladet sine grunnhaldningar, stadfester Lars Helle som er konstituert ansvarleg redaktør i Dagbladet.

Når måtte anmeldelser samsvare avisens grunnholdninger? Og hva består de i, om ikke integritet og ærlighet? Eller er sannheten snarere at Meland har sparket den venstreradikale gutteklubben på skinnleggen, og det tåler de ikke.

Det finnes ingen mer arrogant enn den venstreorienterte eliten som VET. Hvis noen våger å utfordre dem, slår de tilbake: -Hvem ga deg rett til å mene noe slikt? Hvem tror du du er?

Melands anmeldelse var en test på om Dagbladet er en livskraftig avis. De strøk med glans.

NRK køyrer Dagbladet framfor seg