Kommentar

Antall besøkende gjorde et realt hopp på nærmere 30 prosent i februar, til 344.000. Requests for pages vel og merke. Men dog. Det tyder på at vi er i siget.

Det er blitt mer kommentarer til norsk journalistikk og politikk den senere tid. Det tar uforholdsmessig mye tid å lese norske aviser, i forhold til hva man kunne få ut av å lese utenlandsk presse. På den annen side er det viktig å følge med på «oppvåkningen» og debatten i Norge og Norden. Muhammed-tegningene har vært en katalysator for mangt og mange.

Det er blitt rutine at det er ute en lengre sak i 12-tiden. Men vent ikke så mye på kveldstid lenger. Trenger å oppdatere meg. Se filmer, være allsidig. Det er variasjon og ulike innfallsvinkler som er viktig. Ikke kvantitet.

Vi er «in for the long haul». Noen ideer til hvordan vi kan nå flere mottas med takk!