Kommentar

For å gjøre det klinkende klart: document.no har ikke noe imot muslimer som mennesker, selv om vi har problemer med visse sider av religionen. Vi respekterer selvfølgelig deres rett til å tro, og det at religionen er en integrert del av dem.

Men saken om Profet-tegningene dreier seg ikke om det er riktig eller galt å tegne Profeten. Det kan rett og slett ikke muslimene bestemme. Slik er det. I det øyeblikk noen forsøkte å reversere det, med demonstrasjoner, trusler, rundreiser til muslimske land hvor Danmark ble bakvasket, måtte noen sette foten ned. Da forsøker en minoritet å forandre demokratiets spilleregler.

Motstanderne av tegningene har tapt for dansk rett. Ikke spesielt overraskende. Hadde tegningene vært ondsinnede kunne de blitt dømt.

Men tegninger qua tegninger kan ikke dømmes straffbart av en dansk domstol, og den dagen det skjer er det fare på ferde.

Det er bedrøvelig at ikke flere ser dette enkle faktum.

Derfor la vi ut tegningene. Så mye oppstyr denne saken har vakt, har folk rett til å kunne gjøre seg opp en mening selv.