Kommentar

Det følgende er en mellomtittel/kapitteloverskrift fra den engelske versjonen av Soria Moria-erklæringen, hentet fra Arbeiderpartiets nettsider:

«Peace, Appeasement, Disarmament and a Strengthened UN»

Appeasement burde være et kjent begrep. Riksmålsordboka på nett har denne definisjonen:
(eng. , opptatt 1938 i forbindelse med forhandlingene i München som førte til at vestmaktene ofret Tsjekkoslovakia for å slippe krig med Hitler-Tyskland)
polit. avspenning etter politisk krise (særl. når den ene part viser (overdreven) ettergivenhet overfor en aggressiv motstander for å unngå krig):

Den tilsvarende norske teksten lyder:
«Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN»
A-ordet forekommer bare i overskriften i den engelske versjonen, ikke i selve teksten.