Det kan neppe sies å være spesielt smart av mulla Krekar å true norske myndigheter rett før dommen faller i Oslo tingrett.

Intervjuet med Al Jazeera sier en del om den verden Krekar lever i: Han tror åpenbart at jihadistene/salafistene nå er så sterke at han tillate seg å true myndighetene.

– Hele verden må innse at den jihadistiske-salafistiske retning gradvis øker i innhold og omfang ved Allahs nåde. Denne retning representerer tilhørigheten i det muslimske fellesskap, sier han.

– Jeg tror at disse folkene (det vil si jihadistene. red. anm.) ikke vil roe seg ned før de ser islams hus styrt av en kalif pyntet med Saladins sabel, Muhammed erobrerens turban og Osama bin Ladens visjon.

Bombene i London, den siste Al Qaida-videoen, Zarqawis overtakelse av byer i Irak, om enn midlertidig, gir et inntrykk av styrke og fremgang for den som ønsker å tro det.

Det interessante er at mulla Krekar sier han har fulgt spillereglene. Det er norske myndigheter som bryter «pakten». Hvilken pakt?

Det er jihadistenes forestilling om ikke å angripe mot å bli latt i fred. Akkurat som Hamas’ hudna (våpenhvile). Osama bin Laden tilbød Vest-Europa en hudna, hvis landene forlot Midtøsten. De fikk en tre måneders tenkepause etter Madrid-bombene. Det er våpenhvile a la mafiaen: an offer you cannot refuse.

Krekar sier han har oppført seg etter reglene: brukt rettsvesenet. Hvis myndighetene sparker ham ut, må det straffes. Det later til at han forstår rettsprosessen bare som et spill.

Jeg forsvarer mine rettigheter i deres rettssal slik det vestlige menneske forsvarer sine rettigheter. Jeg er tålmodig slik de er tålmodige. Men hvis min tålmodighet tar slutt, vil jeg reagere slik orientaleren reagerer.

Truer Norge med å hevne utvisning

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂