Når temaet skjev dekning av midtøstenkonflikten nevnes i norske medier, handler det ikke om den ensidige anti-israelske dekningen i norske medier, men om «overfokusering» på drepte israelere i amerikanske TV-kanaler. Det er NTB som har sendt ut meldingen, som Vårt Land har lagt ut: Anklages for skjev dekning av Midtøsten.
Nå kan det godt være at amerikanske TV-kanaler bruker mer tid på innslag om drepte israelere enn drepte palestinere, men det hadde vært interessant også å se en vurdering av dekningen av midtøstenkonflikten i norske medier.

Den amerikanske journalisten Alison Weir, som har målt sendetida, omtales i NTBs artikkel som «uavhengig». Det vel må oppfattes å skulle gi arbeidet og konklusjonene spesiell kredibilitet, men hva betyr det egentlig?
Alison Weir har startet og leder organisasjonen If Americans Knew (ifamericansknew.org) som gir seg ut for å være objektiv, men man oppdager relativt raskt at her presenteres et éndimensjonalt, énsidig svart-hvitt bilde av konflikten der palestinerne kun er ofre, og de eneste virkelige ofre. Stilen er apologetisk i forhold til palestinske voldshandlinger og terror: «Life in Beit Furik and the killing in Nablus do not justify a suicide bombing at a bus station, but whoever wants to fight terror must first and foremost improve life in Beit Furik.»

Ifamericansknew viser grafikk av statistikk over hvor mange barn som er drept på israelsk og palestinsk side under den andre intifadaen, og det ser umiddelbart ut som rene fakta, men teksten sier ingenting om israelske barn. Statistikken er hentet fra hjemmesiden til en organisasjon som kaller seg Remember These Children. Der beskrives palestinske barns død som resultat av israelsk krigføring i de palestinske områdene, mens israelske barns død beskrives som et resultat av at det ikke er oppnådd fred og de blir utsatt for «vilkårlige palestinske voldshandlinger» («random» kan også bety tilfeldig…): «Because peace has not been realized, Israeli children find themselves vulnerable to random acts of Palestinian violence.»
Jeg kan ikke se at Alison Weirs hjemmeside nevner problemet med indoktrineringen av palestinske barn med fiendebilder av jøder og glorifisering av selvmordsbombere, eller bekymring over hjernevask som lærer palestinske barn at «martyrdøden» er det høyeste mål. Omtanken for palestinske barn virker påtatt og politisk, og israelske barn gidder ifamericansknew.org ikke å bry seg om. Det er jo Israel som har skylden for volden.
Samtlige lenker og henvisninger går til hjemmesider og artikler som er ensidig palestinafokusert og/eller anti-israelsk i tone og stil. Denne journalisten kaller NTB «uavhengig». Informasjonen som presenteres er hentet fra kilder med et tydelig ståsted og syn på midtøstenkonflikten, og man må spørre om det å telle døde og sårede og måle minutter og sekunder i TV er en tilstrekkelig eller holdbar metode for å kunne trekke så omfattende konklusjoner som Weir gjør.

I virkeligheten er Alison Weir verken nøytral eller uavhengig, men har sett det som sin oppgave å rapportere opplysninger av en bestemt type fordi hun mener dette underraporteres i amerikanske medier. I dette ligger det et bestemt fokus, og det blir feil å framstille henne som «uavhengig». Opplysningene organisasjonen publiserer kan være korrekte nok, men det er et veldig bestemt utvalg og fokus. Så hva mener NTB med «uavhengig»? Antagelig ikke noe mer enn det jeg skrev innledningsvis, at journalisten skal tilskrives en spesiell kredibilitet, men det er ikke grunnlag for det.

Ifamericansknew kan sikkert være en ok kilde, men man bør vite hva slags føringer som ligger på framstillingen og utvalget av informasjon, at den er énsidig og må suppleres og veies.
Med mindre man bare ønsker å ha ett bestemt og «norsk» overforenklet syn på konflikten, med Israel som eneste agressor og palestinere alene som ofre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂