Kommentar

-Også du min sønn Brutus! Syrias president Bashar al-Assad dro til Riyadh i håp om å få støtte, men må ha blitt rystet. Også saudierne slo hånden av ham.

«Syria must start withdrawing soon, otherwise Saudi-Syrian relations will go through difficulties,» one Saudi official said.

Saudis Back Calls for Syrian Pullout from Lebanon

Arabiske utenriksministre møtets i Kairo for å forberede det arabiske toppmøteti Alger 22. og 23. mars, men de tør ikke si noe.

Russland derimot, som avholdt seg fra å stemme for Sikkerhetsråds-resolusjonen i september om syrisk tilbaketrekking, sier nå at det er nettopp hva syrernbe må gjøre. Syria har snart ingen venner igjen.

Internt strammer man igjen grepet, etter at regimet i lengre tid har gitt kritiske røster større spillerom. Nå er det på igjen med sensur og påbud. Omgivelsene tolker det som tegn på svakhet. Syria taper uansett. Hvorfor? Fordi den styrende eliten ikke vil tillate endringer hvis de ikke får garantier på forhånd om at regimet vil kunne overleve. Et umulig krav.

The fundamental problem, said Mr. Kilo, the opposition member, is that the government will not seek change unless it gets something in return. «They are open to reform only if they get international assurances that at the end of the reform, the regime will survive,» he said.

But change, Mr. Kilo said, would ultimately mean the end of the government, and «they see that if they fix themselves, they will die.»

Det er egentlig en nokså utrolig situasjon: hvis de endrer systemet vil de selv forsvinne. Bedre at folket «forsvinner», d.v.s går nedenom. Det er slikt man leser om i historiebøkene.

På BBC radio meldes ikveld at den rådende oppfatning er at Syria hadde noe med attentatet på Rafiq Hariri å gjøre: enten at det direkte sto bak, at det var en «rogue» operasjon, dvs. av elementer i ledelsen som handlet på egen hånd, eller at Syria lot andre utføre attenatet. Uansett: ansvaret er der. Det kleber. Det må ha overbevist mange av Syrias mer kyniske venner om at regimets dager er talte når det kan finne på noe som stupid. Derfor slår de hånden av Assad jr. etter tur.

Mest lest

Les også