Kommentar

Ian Buruma har en innsiktsfull artikkel om islam og demokrati i siste NYTimes-Magazine.

An Islamic Democracy for Iraq?By IAN BURUMA

kortversjon: i vestlige, les: amerikanske sirkler ønsker man seg en Atatürk-løsning i Irak, med skille stat og religion. Buruma tror det er en illusjon. Det er ayatollah Sistani som er den byggende kraft. Sistani står for en inkluderende islam, og pukker ikke på rettroenhet. Arbeidet med å utarbeide en felles valgliste er for såvidt et godt eksempel. Her har Sharistani vært instrumentell, den tidligere atomfysikeren som satt fengslet i årevis, og flyktet mirakuløst. Han er høyt respektert, også i Vesten. Så det er tegn til at Sistani kanskje er Iraks beste håp.

-les essayet før det sperres søndag middag. Av praktiske grunner får jeg ikke blogget mer før sent i kveld.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også